नेपाळाचो डाव 8 धांवड्यांचेर सोंपलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

19 वर्सां पिराये सकयले संवसारीक क्रिकेट सर्तीचे पात्रताय फेरयेंतली मॅच काल नेपाल आनी यूएई ह्या पंगडां मदीं जाली. पयलीं बॅटींग करतना नेपालाचो पंगड फक्त 8 धांवड्यांचेर बाद जालो. ते उपरांत यूएईन फक्त सात बॉलांनी जैत जोडलें.

यूएईची फास्ट बॉलर महिका गौर हिणें फक्त दोन धांवड्यो दीत सगल्यांत चड 5 विकेटी घेतल्यो. हातूंत दोन ओव्हरी मॅडन लेगीत आशिल्ल्यो.

नेपालान टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतिल्लो. पूण, ताचो हो निर्णय सामको चुकीचो थारलो. ताच्या स बॅट्समनांक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना. 20 ओव्हरींचे मॅचींत पुर्ण पंगड फक्त 8.1 ओव्हरींनी तंबूंत परतलो.

मॅच एक वर लेगीत चलूंक ना. फक्त 9.2 ओव्हरींनी मॅच सोंपली. तशेंच दोनूय पंगडाच्या एकाय बॅट्समनाक दोट्टी आंकडो लेगीत हुपपाक जमलो ना. यूएईचे तीर्थ सतीशान सगल्यांत चड नाबाद 4 धांवड्यो केल्यो. नेपाला वतीन स्नेह महाराजान सगल्यांत चड 3 धांवड्यो केल्यो. तिणें धा बॉलांक तोंड दिलें.

बायलांचे टी-20त दोन खेपे 6 धांवड्यांचेर पंगड बाद जाल्यात. पयले खेपे हो विक्रम मालीच्या नांवार आशिल्लो. सतल्यो पांच धांवड्यो अतिरिक्त आशिल्ल्यो. ही मॅच 18 जून 2019क खेळयिल्लो.

ते उपरांत 2019त दक्षीण आशिया खेळांत बांगलादेशान मालदीवाक फक्त 6 धांवड्यांचेर बाद केल्लो. पयलीं बॅटींग करतना बांगलादेशान 20 ओव्हरींनी 255 धांवड्यो केल्ल्यो. ते उपरांत मालदीवाचो डाव फक्त 6 धांवड्यांचेर सोंपिल्लो.