नेटफ्लिकाच्या प्रकल्पांत गोंयकारांची निवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या सुयश कामत आनी बरखा नायक ह्या तरणाट्या कलाकारांची नेटफ्लिक्साच्या टेकटेन प्रकल्पा खातीर निवड. ह्या प्रकल्पांत लघुपट निर्माण करपाक उर्बा दितात. देशांतल्या देड हजारां वयर स्पर्धकांतल्यान फकत 10 भारतीयांची निवड जाल्या. हे निवडी खातीर चार पांवड्यांचेर सामके कठीण सर्तीक तोंड दिवचें पडटा. नेटफ्लिकाच्या प्रकल्पा खाला शिबिरांनी वांटेकार जावपाची संद दितात आनी लघुपट करपाक अनुदानूय दितात.