नुस्तेमारी खात्याक केंद्रा कडल्यान अर्थीक वर्सा मेळ्ळो 6 कोटी 19 लाख

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: नुस्तेमारी खात्याक 2021-2022 ह्या अर्थीक वर्सा प्रधानमंत्री नुस्तें संपदा येवजणे खाला 6 कोटी 19 लाख इतलो निधी केंद्र सरकारा कडल्यान मेळ्ळा. ही म्हायती अधिवेशनांत नुस्तेमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकार हांणी आमदार युरी आलेमांव हांच्या प्रस्नाक लेखी जापेंत दिली. गोंयांत 2016-17 ते 2021-2022 ह्या पांच वर्सांत केंद्र सरकारच्या ब्लू रिव्हुल्युशनरी आनी प्रधानमंत्री नुस्तें संपदा येवजणे खाला वट्ट कितलो निधी मेळ्ळो हो प्रस्न युरी आलेमांव हांणी विधानसभेंत बिरेस्तारा लेखी स्वरुपांत विचारिल्लो.

गोंयांत 2016-17 वर्सा ब्लू रेव्हुल्युशनरी येवजणे खाला 10 कोटी एक हजार इतलो निधी केंद्रा कडल्यान खात्याक मेळिल्लो. जाल्यार 2017-18 वर्सा वट्ट 2 कोटी 65 लाख 23 हजार 840 रुपया इतलो निधी हे येवजणे खाला मेळ्ळो. तेच प्रमाण 2018-19 ह्या अर्थीक वर्सांत फक्त 63 लाख 81 हजार इतलो निधी केंद्र सरकाराचे हे येवजणे खाला नुस्तेमारी खात्या कडेन आयलो. ह्या तीन वर्सांत ब्लू रेव्हुल्युशनरी हे येवजणे खाला 13 कोटी 29 लाख 6 हजार 340 इतलो निधी मेळ्ळो अशी म्हायती ह्या लेखी जापेंतल्यान मुखार आयली.

जाल्यार 2020-21 वर्सा प्रधानमंत्री नुस्तें संपदा येवजणे खाला 5 कोटी 96 लाख 74 हजार इतलो फंड नुस्तेमारी खात्या कडेन केंद्र सरकारा कडल्यान आयिल्लो. जाल्यार 2021-22 वर्सा वट्ट 6 कोटी 19 लाख इतलो फंड हे येवजणे खातीर नुस्तेमारी खात्याक मेळ्ळो अशी म्हायती नुस्तेमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकार हांचे लेखी जापेंतल्यान मेळ्ळी.