नुस्तेमारांच्यो समस्या सोडोवपाचें आमदाराचें उतर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष आनी अखील गोंय फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष जुझे फिलीप डिसोझा आनी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी नुस्तेमारी बोट धनयांची जोड बसका आपोवन जेटी विशीं विचारविनिमय केलो तशेंच खारीवाड्या वयले नुस्तेमारी जेटीची जोड पळोवणी केली. हे बसकेंत नुस्तेमारी बोट धनी. कॅनो धनी आनी हेर संबंदितांनी वांटो घेतलो आनी संघटणेचे अध्यक्ष फिलीप डिसोझा, आमदार साळकार हांचे मुखार तांच्यो कागाळी मांडल्यो. खारीवाडो फिशिंग जेटीच्यो अडचणी वाडल्यात. तांकां कितल्याश्याच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. हे समस्येचेर कायमस्वरूपी तोडगो काडपा खातीर साळकार हांकां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नुस्ते वेवसाय मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे मुखार मांडपाची विनंती केल्या अशें अखील गोंय फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष फिलीप डिसोझा हांणी सांगलें.
वास्को फिशिंग जेटीचेर सुविधांचो प्रस्न अखील गोंय फिशिंग बोट धनी संघटणेचे अध्यक्ष  ह्या नात्यान आमदारा मुखार मांडप हें आमची लागणूक थारता. आमच्या प्रस्नांचें निराकरण करप आतां आमदार साळकार हांची जबाबदारी आसा. आमचे कडेन गोंयांत उत्कृश्ठ नुस्तेमारी जेटी आसा.  फकत ती तशीच पडल्या. तशेंच ती खूब ल्हान आसा आनी एके फावटीं सगल्या 200 बोटींक ती आस्पावन घेवंक शकना. कारण चडश्या बोटींक नुस्तें धरतकच भायरूच खोल दर्यांत रावचें पडटा. ताका लागून कांय नुस्तें वाट लागता. आमच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो अशी आस्त डिसोझा हांणी उक्तायली.
पळोवणे उपरांत खारीवाड्या वयले नुस्तेमारी जेटीची अवस्था कळ्ळी आनी वास्कोंतल्या नुस्तेमारांच्यो समस्या समजल्यो. नुस्तेमारी कितल्याश्याच काळा सावन काकुळटेचे अवस्थेंत आसा आनी ताचेर उपाय सोदपाची गरज आसा अशें वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी सांगलें.
वास्कोंतल्या नुस्तेमारांक ज्यो समस्या सतायतात तें म्हाका समजलें. हांव मुख्यमंत्री आनी नुस्ते वेवसाय मंत्र्यां कडेन तांचे प्रस्न मांडपाचो निर्णय घेतला आनी ते हे प्रस्न सोडयतले हाची म्हाका खात्री आसा अशें साळकार हांणी सांगलें.