नुवें ग्रामसभा: कोळसो येरादारीचेर चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी: नुव्या ग्रामसभेंत आयतारा सकाळीं कोळसो येरादारीच्या मुद्द्याचेर जाली चर्चा. कांय ग्रामस्थांनी कोळसो येरादारी पुरायेन बंद करपाची, जल्यार कांय जाणांनी कांय प्रमाणांत उणी करपाची मागणी केली. पंचायतीन मुरगांव पोर्ट प्राधिकरण तशेंच दक्षीण, पश्‍चीम रेल्वे प्रशासनाक पत्र धाडपाचोय थाराव घेतलो.

नुवेंचे ग्रामसभेंत सादर केल्लो अर्थसंकल्प ग्रामस्थांनी दिल्ले मंजुरी उपरांत संमत केलो. तशेंच ग्राम विकास आराखड्याचेर चर्चा जाली. जाल्यार गांवांत सिमेंटाचीं उदकाचीं पायपां आसात. तीं बदलचीं तशेंच कोयर उडोवपाच्या जाग्यार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची मागणी केली. गांवांतले ब्लॅक स्पॉट उणे करचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केली. बिगर गोंयकारांचे वाडप लोकसंख्ये विशीं चिंता उक्तायली. गांवची लोकसंख्या वाडटा. राज्या भायले लोक येवन हांगा रावतात. हे वाडपी लोकसंख्येक गरजेच्यो सुविधायो उबारप शक्य ना कारण जमीन आनी हेर स्त्रोत चड ना. रेल्वेंतल्यान कोळसो येरादारी करतना हवेचें प्रदुशण जाता. येरादारी वेळार कांय प्रमाणांत कोळसो सकयल पडटा. कोळशाच्या गोबराक लागून रोग पातळून भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें मत नागरिकांनी ग्रामसभेंत मांडलें.
ह्या वेळार नुवें पंाचयतीच्या अर्थसंकल्पाक मंजुरी दिली. पंचायतीन ६ कोटी ५६ लाखांचो अर्थसंकल्प सादर केलो. तशेंच ६ कोटी २७ लाखांचो खर्च करतले अशें अंदाजपत्रक आसा, अशी म्हायती सरपंच ङ्ग्रेडा डिसा हांणी दिली.