नीलेश काब्राल दर बिरेस्ताराक केंप्यांत जनता दरबार घेतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केंपेंः केंपें तालुक्यांतल्या लोकांच्या समस्या आयकून घेवपा खातीर हाच्या फुडें दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या बिरेस्ताराक केंपें नगरपालिकेच्या सभाघरांत जनता दरबार भरोवपाची घोशणा बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांणी केल्या. ह्या म्हयन्याच्या बिरेस्तार तांणी आयोजीत केल्ल्या दरबारा वेळार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकार,  केंपेंचो उपजिल्होधिकारी नीलेश धायमोडकार, मामलेदार प्रताप गांवकार, जिल्हो पंचायत वांगडी शाणू वेळीप, संजना वेळीप हाजीर आशिल्ली.
बांदकाम खात्यांची जी कामा अजून पुराय जाल्ली नात वा ती अर्दवट सोडपी कंत्राटदारांक नोटिशी धाडून तीं बेगोबेग करपाक लायात. तांणी तीं केलीं ना जाल्यार तांका ब्लॅक लिश्टांत घालात असो आदेश काब्राल हांणी बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिला. रस्त्या वयल्या ज्या स्पीड ब्रेकरांची नोंदणी केली ना ते काडून उडयात आनी ते विशीं कोणे वाद घातल्यार ताचे आड पुलिसांत कागाळ नोंद करात, अशेंय तांणी सांगलां.
केंपे तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाचें काम हाचें फुडें जातलें. पालिका तशेंच पंचायत वाठारांतल्या लोकांच्यो समस्या जनता दरबारांत आयकून घेवन तांचेर उपाय काडपाचो आपूण यत्न करतलों अशें तांणी सांगलें. केंपें बाजारांतले बंदी पडिल्ले सीसीटीव्ही सारके करचे, येरादारीक आडमेळे हाडपी गोरबांचो बंदोवस्त करचो अशी मागणी प्रसाद फळदेसाय हांणी ह्या वेळार केली. पावसाच्या दिसांनी रस्त्यार उदक येवचें न्हय हे खातीर गटारां नितळ करपाची मागणी अमोल काणेकार हांणी केली. 6 आनी 7 वॉर्डांत निविदा काडिल्ल्या गटारांचें काम सुरू करचें अशें दयेश नायक हांणी मागलें. काब्राल हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या जनता दरबाराक केंपेंचो काँग्रेसाचो आमदार एल्टन डिकॉस्ता गैरहजर आशिल्लो.