नीरल वाडेकाराक भांगरा पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयान चवथे खेलो इंडिया युवा खेळां सर्तींत काल दोन भांगरा पदकां जोडलीं. गोंयाक ही दोनूय पंगडांक योग प्रकारांत फावो जालीं.
नीरल वाडेकार हिणें वैयक्तीक आनी सांघीक गटांत भांगरा पदक जिखलें.
पंचकुला हरयाणाच्या ताउ देवी लाल स्पोर्ट्स खेळां संकूल योगासन एरेनांत जाल्ले सर्तींत पयलेच खेपे वांटेकार जातना सर्तीच्या तिसऱ्या दिसा वैयक्तीक आनी सांघीक प्रकारांत भांगरा पदक जिखून इतिहासाची नोंद केली.
नीरल हिणें चलयांच्या 18 वर्सां पिराये सकयले कलात्मक एकोड्या गटांत भांगरा पदक जिखलें. तिणें वट्ट 134.29 गुणांची कमाय केली. ते उपरांत महाराष्ट्रान 132.09 गुणां सयत रुपें जाल्यार महाराष्ट्रानूच 131.9 गुणां सयत कांश्या पदक जिखलें.
गोंयाक दुसरें भांगरा पदक चलयांच्या 18 वर्सां पिराये सकयल्या कलात्मक सांघीक गटांत फावो जालें. गोंयान 127.5 गुणांची कमाय केली. ह्या पंगडांत नीरल वाडेकार, आश्नी सरमळकार, फरझीन जकाती, यशिका चेवली आनी मानस्वी दास हिचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या गटांत महाराष्ट्रान 126.9 गुणां सयत रुप्या पदक आनी तामिळनाडून 118.5 गुणां सयत कांश्या पदक जिखलें.
खेळां मंत्री गोविंद गावडे आनी एसएजी कार्यकारी संचालक अजय गावडे हांणी पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक परबीं भेटयली. आयतारा जाल्ले सर्तींत मनस्वी दास आना याशिका चेवली हांणी कलात्कम जोडी प्रकारांत रुप्या पदक जिखिल्लें.
आतां दोन भांगरा पदकां सयत गोंयान वट्ट 3 पदकां जिखल्यात.