नीरज चोपडाक रुप्या पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो स्टार भालो फेंक खेळगडो नीरज चोपडान स्टॉकहोमांतले डायमंड लीग सर्तींत इतिहास घडयलो. निरजान 89.94 मिटरचे सुरवातीच्या थ्रो सयत आपलोच राष्ट्रीय विक्रम मोडलो. 24 वर्सां पिरायेच्या नीरजाक 90 मिटराचो टप्पो फक्त 6 सेमीन चुकलो आनी ताका रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. हाचे पयलीं नीरजान 14 जून 2022 दिसा पावो नुर्मी गेम्सांत 89.30 मिटर भालो फेंक करून वस्तादपण जोडिल्लें.

प्रतिश्ठीत डायमिंड लिगेंत ताणें पयलेच खेपे पयल्या तिनांनी सुवात मेळयली. पयली सुवात संवसारीक वस्ताद अॅण्डरसन पिटरसनान मेळयली.

नीरज आतां 15 ते 24 जुलय मेरेन अमेरिकेच्या युजीनांत जावपी संवसारीक चॅम्पियनशिपींत 22 वांगड्यांच्या भारताच्या पंगडाचें फुडारपण करतलो. भारताच्या पंगडांत 17 दादले आनी 5 बायलो खेळगडयो आसात.