नीरज चोपडाक पदकाची आस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सध्या चालू आशिल्ल्या हंगामांत उत्कृश्ठ प्रदर्शन करपी ऑलिम्पीक चॅम्पियन नीरज चोपडाची अमेरिकेच्या युजीन हांगा आयच्यान सुरू जावपी संवसारीक अॅथलेटिक्स वस्तादपण सर्तींत इतिहासीक पदक जिखपाची मोख आसा.

24 वर्सां पिरायेच्या नीरजा कडल्यान पदक जिखपाची भारताक सगल्यांत चड आस्त आसा. ताचो सध्याचो फॉर्म पळयलो जाल्यार तो ह्या अपेक्षाची पुर्तताय करपाक शकता.

30 जूनाक स्कॉकहोम डायमंड लिगेंत नीरजान 89.94 मिटर भालो फेंक करून हंगामांतलें तिसरें सर्वोत्कृश्ठ प्रदर्शन केल्लें. नीरज संवसारीक वस्तादपण सर्तींत पदक जिखल्यार तो अशी कामगिरी करपी भारताचो फक्त दुसरो आनी पयलो दादलो अॅथलीट थारपाक शकता. ल़ॉंग जम्पर बॉबी जॉर्जान पॅरिसांत 2003त जाल्ले सर्तींत कांश्या पदक जिखिल्लें. अंजूं संवसारीक वस्तादपण सर्तींत पदक जिखपी भारताची पयली अॅथलीट थारिल्ली.

नीरजा मुखार ग्रेनाडाच्या अॅण्डरसन पिटर्साचें आव्हान आसतलें. 2019चे संवसारीक वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदक जिखपी पिटर्स हो भांगरा पदकाचो मुख्य दावेदार आसा.