नीट परीक्षा निकाल प्रकरणः एनटीए आड अभाविपचे आंदोलन, एनटीएचेर कारवाय करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी ः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन पणजे बस स्टँडाचेर एनटीए विरुद्ध आंदोलन केले. नीट परिक्षेच्या निकाल भानगड प्रकरणाचो अभाविप वतीन 9 जून दिसा सूरतांत आंदोलन जाले आनी 10 जून दिसा देशभरांतल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी आंदोलनां आनी निदर्शनां जालीं.
देशांतल्या वैजकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मेळोवपा खातीर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) वतीन दर वर्सा नीट यूजी परिक्षा घेतात. देशभरांत 5 मे दिसा जाल्ले नीट परिक्षेच्या निकालांत जायत्यो भानगडी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उजवाडाक येवपाक लागला.
नीटाचो निकाल 14 जून दिसा बदला 4 जून दिसा जाहीर जालो. हांतूत 67 विद्यार्थ्यांनी पयलो क्रमांक मेळयलो. परिक्षेच्या निकाला संबंदीं जायते प्रस्न उप्रासल्यात. अभाविपची जिल्लो संयोजक सन्मई गांवस हिणें उलयतना म्हणलें, “कांय परिक्षा केंद्रांनी विद्यार्थ्यांक उणो वेळ दिल्ल्यान तांका ग्रेस गूण मेळ्ळ्यात. देखून तांचे गूण आनी ग्रीटिंग्सांत व्हड वाड जाल्या अशें कारण एनटीएन दिला. पूण ते प्रमाण खंयच्या पध्दतीन गूण वाडयल्यात आनी कितल्या विद्यार्थ्यांचे गूण वाडल्यात हाचेर स्पश्टताय ना.
जिल्ल्याचो कार्यकर्तो विनय राऊत हांणी सांगलें, विद्यार्थ्यांचो अफाट यत्न आसून लेगीत देशांतल्या बऱ्या म्हाविद्यालयांनी तांकां प्रवेश मेळना. हाका लागून विद्यार्थी आत्महत्या करतात. ह्या आंदोलना वेळार अंशुल सिनारी, कल्पेश वाळके, ओम सिंघ, विनायक मळीक, लक्ष्मण नायक, स्वस्ति भाणस्तारकार आनी दिया टेमकार हाजीर आशिल्ले.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) वतीन घेतिल्ल्या नीट युजी परिक्षेचे प्रक्रियेची सीबीआय वरवीं चवकशी करची आनी ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन केल्या.