निश्पाप, बाबडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोल्फ खेळपी खेळगडो बाॅल मारता. टीव्ही वयलें हें दृश्य. पूण हो निश्पाप, बाबडो सुणो जनेलांतल्यान तो खंय पडला तें पळोवंक वता. हो व्हायरल व्हिडियो.