निश्चेव मनोबळ वाडयता ः विजय सरदेसाय

नवो निश्चेव' ह्या निलिमा मुंग्रे हांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतना फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय. कुशीक अंबिका कामत, निलिमा मुंग्रे, अनंत अग्नी आनी नुतन साखरदांडे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निलिमा मुंग्रे हांच्या ‘नवो निश्चेव’ पुस्तकाचें प्रकाशन
भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव ः निश्चेव मनोबळ वाडयता देखून दरेका मनशान कसलोय निश्चेव करूंक जाय आनी तो साध्य करपाचो यत्न करूंक जाय अशें फातोड्डेंचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.
मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या परिशद सभाघरांत हालींच जाल्ल्या ‘नवो निश्चेव’ ह्या निलिमा मुंग्रे हांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक विजय सरदेसाय मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा माचयेर मानाचीं सोयरीं म्हणून ज्येश्ठ लेखिका नुतन साखरदांडे आनी लेखक आनी शिक्षक अनंत अग्नी हांची उपस्थिती आसली.
दरेकाक निश्चेव गरजेचो. आपूण अमूक मोख सादतलों हो ध्यास प्रत्येकाक आसूंक जाय. मनांत बाळगिल्ली मोख साध्य करपाचो निश्चेव ताणें करूंक जाय आनी तसो प्रामाणीक यत्न चालूच दवरूंक जाय अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें आनी कोंकणी खातीर कसलोय आदार जाय जाल्यार आपूण दिवपाक तयार आसां म्हणपाचें उतर दिलें.
कोंकणी कथांच्या पोरसांत निलिमाच्या नव्या पुस्तकाची भर पडल्या आनी तें पोरसूं अदीक सुंदर जालां. ‘नवो निश्चेव’ ह्या कथाझेल्यांत मध्यमवर्गीय समाजाच्यो व्यक्तीरेखा चित्रायल्यात. मनशामनशां मदल्या नात्याचो ताण, जिवितांतली विसंगती आनी विरोधाभास हेरपाची नदर लेखिकेक आसा म्हणपाचें तिचो हो कथांझेलो वाचतकच जाणवता. हे लेखिकेन वास्तवाचो सोद घेवपाचो यत्न केला अशें नुतन साखरदांडे हांणी सांगलें.
‘नवो निश्चेव’ हो कथांझेलो सादे, सोपे आनी सुटसुटीत उतरांनी नटला. लेखिकेक मनीस वळखुपाचीच न्हय जाल्यार मनीस वाचपाची तांक आसा अशें सांगून अनंत अग्नी हांणी कथांझेल्यांतलो कथा उमळशीक कश्यो वाडयतात हें देखी दिवन सांगलें. आमी लेखक तयार केले पूण वाचक तयार केले नात. वाचक तयार जावचे खातीर वाचक चळवळ सुरू करूंक जाय अशेंय अनंत अग्नी हांणी सांगलें.
‘नवो निश्चेव’ पुस्तकाची लेखिका निलिमा मुंग्रे हांणी पुस्तक कशें तयार जालें हें विसकटावन सांगलें आनी कोंकणी पुस्तकां सगल्या वाचपघरांनी पावूंक जाय असो हावेस उक्तायलो. ह्या वेळार सोयऱ्यांक यादस्तीक भेटयलें.
संजना पब्लिकेशन्साचे सल्लागार दिनेश मणेरकार हांणी येवकार दिलो. सन्वी हेमंत कामत आनी अर्णा अक्षय मुंग्रे हांणी ईशस्तवन म्हणलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन अंबिका कामत हांणी केलें. अक्षय मुंग्रे हांणी उपकार मानले.