निर्गत शुल्क वाड म्हणल्यार गोंयांतल्या खण उद्देगाचें मरणः अमीत पालेकार  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः भाजपाच्या केंद्र सरकारान मीन निर्गत शुल्कांत केल्ले भरमसाठ वाडी खातीर आम आदमी पक्षान खर टिका केल्या. सामक्या उण्या दर्जाच्या मीनाचेर 50 टक्के निर्गत शुल्क म्हणल्यार गोंयांतल्या खण उद्देगा खातीर मरण सांपळो आसा अशें आपाचो फुडारी अॅड अमीत पालेकार हांणी म्हणलां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाका विस्वासांत घेनास्तना केंद्रान हो निर्णय घेतला. हाचो अर्थ मुख्यमंत्री भाजपा हायकमांडाच्या हाततलें खामसुत्री बावलें जालां हें दिसून येता असो आरोप तांणी केला.
गोंयांतलें मीन उण्या दर्जाचें आशिल्ल्यान ताका निर्गत शुल्क लागनाशिल्लें. आतां अकस्मात 50 टक्के शुल्क लागू केल्ल्यान उण्या दर्जाचें मीन काडप अर्थीक नदरेन परवडचें ना. ताला लागून गोंयांतलो खण उद्देग वेंचीक अश्या खागजी कंपन्यांक दिवचो पडटलो. गोंयची सैमीक संसाधना कांय वेंचीक लोकांक दिवपाचो भजपाचो व्हो आनीक एक डाव आसा अशें पालेकार हांणी म्हणलां.
मीन निर्गत करप शक्य नाशिल्ल्यान जांचे कडेन पयलींचें मीन आनी स्टील उत्पादन तांक आसा त्या खाजगी कंपन्यांची फुडाराक मक्तेदारी पळोवपाक मेळटली. भाजपाच्या ह्या निर्णयाक लागून गोंय राज्य आनीक फोंडांत पडटलें अशी भिरांत पालेकार हांणी उक्तायल्या. गोंयच्या पर्यावरणाचो आनी अर्थवेवस्थेचो कणो मोडपी खाजगी लॉबीचेर कोणाचेंय नियंत्रण आसचें ना अशें तांणी सांगलां.
केंद्र सरकाराच्या सीआरझेड, म्हादय, कोळसो ह्या निर्णयांक लागून आनी प्रकल्पांक लागून गोंयांचें लुकसाण जाता हें आमी पळयलां. तांचो शुल्क वाडीचो निर्णय गोंयांत काबार करतलो. डॉ सावंत दर सप्तकांत दिल्ली वतात. ते गोंयकारांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक वतात काय गोंयची संसाधना मोदी सरकाराच्या खाजगी इश्टांक विकून वडोवपाक दिल्ली वतात, असो प्रश्न पालेकार हांणी केला.