निराधारांची सेवा करपांत मेळटा खोस

स्नेहमेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यांत शिवानंद खेडेकार, डॉ. रुपेश पाटकार, संदीप परब आनी हेर मानेस्त. (राघोबा पेडणेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संदीप परबः जीवन आनंद संस्थेन मनयलो स्नेहमेळावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

केरी- सत्तरीः रस्त्याचेर जीण सारपी निराधार, दुयेंतींची सेवा करपाक आपल्याक मना सावन खोस भोगता, अशें जीवन आनंद संस्थेचे सचीव संदीप परब हांणी सांगलें.

सांखळेच्या शिवस्मृती खेडेकार हॉलांत आयोजीत केल्ल्या संस्थेच्या स्नेहमेळाव्यांत  परब संस्थेच्या वावरा विशीं उलयताले. म्हापशें शार पुराय तरेन निराधारांचें पुनर्वसनांतल्यान आनी कुटुंबीत पुनर्मिलनांतल्यान निराधार मुक्त करपाचो जीवन आनंद संस्थेचो निश्चेव आशिल्ल्याचो तांणी ह्या वेळार सांगलें.

म्हापशें वाठारांतल्या रस्त्यांचेर वत- पावस- शिंयांत रावपी कांय जाण निराधार मनोरुग्ण, जखमी, दुयेंती कश्टाचे जिवीत जगताले. ते आयज जीवन आनंद संस्थेच्या गोंयांतल्या माँ आसरो घर आनी संवेदना आश्रमांत तशेंच कुडाळच्या संविता आश्रमांत मनीस म्हूण मानान जगतात. स्वताच्या घरांत आशिल्ले भशेन जेवपाक अन्न, न्हेसपाक कपडे आनी सुस्त न्हीद तांकां मेळटा. पणदूर सयत अणाव आनी किन्लोसच्या प्रकल्पांत ते शेती आनी गोरवां सांबाळपांत बरें योगदान दितात. संस्थेन आयोजीत केल्ले नितळसाण मोहिमेंत उमेदीन वाटो घेतात.

कार्यावळीचें उक्तावण दिवली पेटोवन आनी संविता आश्रमांतल्या टायगर वॉर्डांतल्या भुरग्यांनी सादर केल्ले साने गुरुजींच्या ‘खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे’ हे प्रार्थनेन जाली.

स्नेहमेळाव्या निमतान नामनेचे मानसोपचार तज्ञ डॉ. रुपेश पाटकार हांचें व्याख्यान जालें. सध्याच्या काळांतली मानसीक भलायकेची स्थिती आनी समाजा मुखार आशिल्ल्या वाडिल्ल्या मानसीक दुयेंस पिडेस्त लोकां विशींचीं आव्हानां, तांणी सादे सोपे भाशेंत साबार देखी सयत सांगलीं. मानसीक दुयेंतीं सयत समाजांत वावुरपी भोंवतणच्या लोकांक कसलोच पूर्वग्रह बाळगिनासतना मनीस म्हूण समजून घेवपाक जाय, अशें तांणी सांगलें.

आश्रमांतले जिणेंतल्यान स्वताक घडोवपी आनी शालेय तशेंच म्हाविद्यालयीन जिणेंत बरी कामगिरी केल्लीं आश्रमांतलीं भुरगीं सुनिता कुमार (गोंयांतली धांवगडी), रेणुका,  निशा, सोनू हांचें ह्या वेळार मानेस्तां हस्तुकीं पुलांतुरे भेटोवन कवतूक केलें.

जीवन आनंद संस्था मुंबय, पालघर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यां सयत गोंयच्या आश्रमा वरवीं रस्त्यांचेर रावपी निराधारांत मनसपणाची जीण दिवचे खातीर वावर कररता. गोंयांतले एके शाळेंतलें व्याख्यान आनी सादरकरणा वरवीं संस्थेच्या वावराची तीन वर्सां आदीं गोंयांत सुरवात जाली. संस्थेच्या पंगडान गोंयांत ओपा, खांडेपारच्या माँ आरपोघर आनी म्हापशेंच्या संवेदना आश्रम तशेंच कुडाळच्या संविता आश्रमा वरवीं आयज मेरेन 63 परस अदीक निराधार लोकांचें पुनर्वसन केलें. संस्थेच्या गोंयांतल्या आश्रमा वरवीं केल्ल्या वावराची वाटचटार संस्थेचे गोंयांतले बरे मारपी, देणगीदार आनी हेरांत सांगपा खातीर आनी तांचे उपकार मानपा खातीर ह्या स्नेहमेळाव्याचें आयोजन केल्लें. संस्थेची विश्वस्त पुनम बुर्ये हांणी प्रास्तावीक केलें. समृद्दी सुनील गणपुले हांणी सुत्रसंचालन केलें. विश्वस्त पारीश खानोलकार हांणी उपकार मानले.