नियोजनशून्य ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांक लागून नागरिकांक त्रास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाहन चालकांकूय फटको, नागरिकां मदीं तिडक

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राजधानी पणजे स्मार्ट सिटी खाला रस्त्यांची कामां सुरू आसतना ट्रक फोंडकुलांत राेमून उमथुपाची ही तिसरी घडणूक बिरेस्तारा रातीं आझाद मैदाना लागसार घडली. हातूंत कसलीच जिवितहानी जावंक ना. पूण सातत्यान अश्यो घडणुको घडत आसतनाय स्मार्ट सिटी प्रशासना कडल्यान ताचे कडेन आडनदर केल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या.
कांय दिसां पयलीं सांतइनेज पणजे एका ट्रकाची रोंदा फोंडकुलांत रोमिल्ल्यान तो उमथलो. तातूंत चार कामगार जखमी जाले. तातूंतल्या एकल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ली. ते उपरांत कांय दिसांनी अशीच एक घडणूक घडली. परतून बिरेस्तारा रातीं आझाद मैदाना लागसार काँक्रिटचे पायप घेवन वचपी ट्रकाचीं रोंदा फोंडकुलांत रोमिल्ल्यान तोय उमथलो. सुदैवान जिवितहानी जावंक ना. तशेंच रातीचो वेळ आशिल्ल्यान येरादारी कोंयडी जावंक ना.
फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजे विवीध कामां सुरू आसात. ते खातीर जायत्या वाठारांतले रस्ते खणल्यात. ताचो फटको नागरीक आनी वाहन चालकांक बसता.