नितू, स्विटी हांकां भांगरा पदकां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हरयाणाची युवा बॉक्सर नितू घनघास आनी स्विटी बुरा हांणी बायलांचे संवसारीक बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदकां जिखलीं. निता हिणें 45-48 कील वजन गटांत भांगरा पदक जिखलें. तिणें पयलेच खेपे संवसारीक वस्ताद थारली. नितून मंगोलियाची लुत्साईखान हिका हारयली. नितून मॅच 5-0 फरकान जिखली.

जाल्यार स्विटीन 81 कील वजन गटांतले फायनलींत चीनाचे वॉन्ग ली हिका 4-3 अशा फरकान हारयली.

नितू आनी लुत्साईखान हांचे मदली मॅच सामकी उमळशीक वाडोवपी जाली. प्रेक्षकांक अखेर मेरेन कोण जिखतली हाचो अदमास लावप कठीण जाल्लें. मॅचीचो निकाल जाहीर जावचे आदीं दोनूय बॉक्सरांनी जैताचो आनंद मनोवपाक सज्ज जाल्लीं. पूण, अखेरेक भारतीय बॉक्सर जैतिवंत थारली आनी मंगोलियन बॉक्सराच्या पदरांत निर्शेणी आयली.

नितून 2017त युवा संवसारीक वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदक जिखिल्लें. ती सर्त गुवाहाटींत जाल्ली. ते उपरांत 2018त तिणें युवा आशियायी वस्तादपण सर्तींत भांगरा पदक जिखिल्लें. हाचे खेरीत 2022त सोफिया बल्गेरिया हांगा जाल्ले स्ट्रेडजा कप सर्तींत भांगरा पदक आनी 2023त नवी दिल्लींत जाल्ले बायलांचे संवसारीक बॉक्सींग सर्तींत भांगरा पदक जिखलें.