नितळ दर्यादेगांचेरूच येतले पर्यटक

मोरजी दर्यादेग वाठारांत नितळसाण उपक्रमांत वांटो घेतिल्ले मंत्री निळकंठ हळर्णकार, आदले मंत्री दयानंद सोपटे, सिद्धी जीत आरोलकार आनी हेर. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

निळकंठ हळर्णकारः सगळो वाठार नितळ दवरपाचो उलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: दर्यादेग नितळ दवरली जाल्यारूच देश विदेशांतले पर्यटक व्हड संख्येन येवपाक शकतात. ताका लागून सरकाराचेर निंबून रावनासतना सगळ्या लोकांनी आपापल्या वाठारांतल्या दर्यादेगां वांगडाच सगळो वाठार नितळ दवरचो, असो उलो नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी मारलो.

टोम्बवाडो मोरजे आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण उपक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार मंत्री हळर्णकार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. तांचे वांगडा आदले आमदार दयानंद सोपटे, सिद्धी जीत आरोलकार, मोरजेची सरपंच सुरेखा अमीत शेटगांवकार, उपसरपंच पवन मोरजे, पंच सुप्रिया पोके, पंच रजनी शिरोडकार, पंच मुकेश गडेकार, पंच विलास मोरजे, पंच स्वप्नील शेटगांवकार, पंच मंदार पोके, विद्याप्रसारक हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक दिलीप मेथर, पीटर आल्वारीस, हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक नाजारेथ फर्नांडीस, पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी दीपक वायंगणकार, पेडणेंचे मामलेदार अनंत मळीक, पेडणें भाग शिक्षणाधिकारी छाया पेडणेंकार, अमृतसिंग, धवरूख संस्थेचे रुद्रेश म्हामल, राजेंद्र भोबे हाजीर आशिल्ले. श्रेया पडते हांणी सुत्रसंचालन केलें.

आजादी का अमृत महोत्सव आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान सरकार आनी बिगर सरकारी संस्था वतीन पुराय देशांत आनी राज्यांत नितळसाण मोहीम हातांत घेतल्या. ताचोच एक वांटो म्हूण गोंयांतल्या 160 किलोमिटर लांबायेच्या दर्यादेगेची नितळसाण मोहीम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खालच्या सरकारान हातांत घेतल्या. टेम्बवाडो मोरजी दर्यादेगेची नितळसाण आनी मोहिमेचें उक्तावण मंत्री हळर्णकार हांचे हस्तुकीं जालें.

दर्यादेगो नितळ दवरपाची जापसालदारकी जशी सरकाराची आसा तशीच ती लोकांची आनी दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांचीय आसा. आमचो वाठार नितळ आसत जाल्यार ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत पर्यटक येतले आनी ह्या वाठाराची तुस्त तोखणाय पुराय संवसारभर जावपाक शकता, अशें मत आदले आमदार सोपटे हांणी उक्तायलें.

आयचो दीस इतिहासांतलो म्हत्वाचो दीस. देशभरांत आनी राज्यांत अशी नितळसाण मोहीम चालीक लावपाचो विक्रम जावपाचो आसा. तातूंत खूबशा संस्थांचे चालक, लोक, मंत्री, आमदार, सरपंच, नगरसेवक, जिल्हो पंचायत वांगडी तशेंच साबार अधिकारी वांटेकार जाल्यात. ही मोहीम अशीच अखंडीत चालू दवरची, अशें सिद्धी आरोलकार हांणी सांगलें. हे मोहिमेंत अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पंचायत मंडळ तशेंच थळाव्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. हे मोहिमेंत दर्यादेगे वयलो सगळे तरेचो कोयर एकठांय केलो.

दर्यादेगेर अदीक कामगार नेमचेः मुकेश गडेकार

दर्यादेग वाठारांत दृश्टी वतीन नितळसाण मोहीम चलयतात. पूण तीन किलोमिटर लांबायेच्या दर्यादेगे खातीर फक्त दोनूच कामगारांची नेमणूक केल्या. ताका लागून ही नितळसाण मोहीम अर्दवट उरता. सरकारान दृश्टी कंपनीक अतिरिक्त कामगारांची नेमणूक करपाचो आदेश दिवचो, अशें पंच मुकेश गडेकार हांणी सांगलें.