नितळ आनी पारदर्शक प्रशासन दिवपाक म्हजें प्राधान्य: ज्योशुआ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचो घेतलो ताबो

वास्को: नितळ आनी पारदर्शक प्रशासन दिवपा खातीर म्हजें प्राधान्य आसतलें. कसलोय निर्णय घेतना संबंदितांक विस्वासांत घेतले अशें म्हापशेंचे आमदार आनी मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ज्योशुआ डिसोझा हांणी काल (मंगळारा) स्पश्ट केलें.

आमदार डिसोझा हांणी काल मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. तांची नेमणूक जावन खूब दीस जाल्ले. पूण तांणी तत्काळ आपल्या पदाचो ताबो घेवंक नाशिल्ल्यान कुजबूज सुरू जाल्ली. पूण तांणी ताबो घेतिल्ल्यान आतां ताका पुर्णविराम मेळ्ळा. मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणांत चार आमदारांचो आस्पाव आसा. तांचो तशेंच लोकांच्या तेंक्यार कारभार मुखार व्हरपाचो म्हजो यत्न आसतलो. सर्वसामान्यां खातीर म्हजें सदांच सहकार्य आसतलें अशें ज्योशुआ डिसोझान म्हणलें.

डिसोझान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोनियो वाझ हांचे उपकार मानले.

हांगासरल्या बफर झोना संबंदी नौदळाच्या अधिकार्‍यां कडेन चर्चा करून सुवर्णमध्य काडपाचे गजालीक आमचें प्राधान्य आसतलें. सर्वसामान्य लोकांक त्रास जावचो न्हय हे खातीर नगर नियोजन मंत्री राणे लेगीत लक्ष घालतले अशें तांणी म्हणलें.

आमदार मायकल लोबो हे स्वताचो सुवार्थ पळयतात. ते भाजपा सोडून कित्याक गेले आनी आतां ते भाजपांत कित्याक येवंक पळयतात हे तांकांच खबर असोय थोमणो तांणी मारलो.