नारायण नीट अकादमीची विज्ञान, गणित कार्यशाळा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः गोंयच्या नारायण आयआयी-नीट अकादमी वतीन 11 तें 15 मे मजगतीं विद्या मंदिर- म्हापशें हांगा 7 वी तें 10वे यत्तेलल्या विद्यार्थ्यां खातीर विज्ञान आनी गणित विशयाचेर कार्यशाळा आयोजीत केल्या. तातूंत प्रवेश मुफक आसतलो.
सर्तीच्या परिक्षे खातीर विद्यार्थ्यांची मानसीक तयारी करपाच्या हेतान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. एनेटिकल स्कील आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक तांतूंत प्राधान्यक्रमान प्रवेश दितले. पयलीं नांवनोंदणी करून पर्वरी आनी दिवचलचे विद्यार्थीं तातूंत वांटो घेवपाक शकतले.
25 तें 29 मे मजगतीं कुजिरा हांगच्या मुश्ठीफंड हायस्कुलांत ही कार्याशाळा आयोजीत करतले. विद्यार्थ्यांनी www.narayanagroup.com  हे वेबसायटीचेर नोंदणी करची तशेंच चडावत म्हायती खातीर 6366565631 आनी 6366565632. ह्या नंबरांचेर फोन करचो अशें कळीत केलां.