नारायण ग्रूपाची तिसवाडींतल्या विद्यार्थ्या खातीर कार्यशाळा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बार्देश म्हालांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर नारायण ग्रूपान हालींच जी. एस. आमोणकार विद्यामंदिरांत मुफत कार्यशाळा घडोवन हाडली.

महामारीच्या काळांत दरेका विद्यार्थ्याचे हाल जाले आनी तांकां दुसरो पर्यायूच नासलो. विंगडविंगड म्हालांनी मुफत आॅफलायन कार्यशाळा घेवन कोरोनाच्या काळांत विद्यार्थ्यांचें जें लुकसाण जालें तें भरून काडपाचो यत्न नारायण ग्रूप करता.

अशेच तरेची एक कार्यशाळा तिसवाडी म्हालांत जातली. ती 25 ते 29 मे मेरेन कुजिरांतल्या मुष्ठीफंड हायस्कुलांत जातली. अश्या कार्यशाळांतल्यान विद्यार्थ्यांक नारायण ग्रूपांतल्या जाणकारां कडल्यान त्या त्या विशयांचें ज्ञान मेळूंक शकता. कोरोनाच्या काळांत गोंयच्या विद्यार्थ्यांक ज्या समस्यांक तोंड दिवचें पडलें त्यो समस्या सुटाव्यो जावच्यो आनी तांच्या ज्ञानांत थोडी भोव भर पडची, हो ह्यो कार्यशाळा घेवपा फाटलो तांचो उद्देश आसा.