नारायण गाड नवे अबकारी आयुक्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

14 आयएएस अधिकाऱ्यांक पदाचो ताबो
निखील देसाया कडेन पर्यटन संचालकाचो ताबो


पणजी : सरकारान वेगळ्यावेगळ्या आदेशां वरवीं 14 आयएएस अधिकाऱ्यांक पदांचो ताबो दिवपा सयत नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. नारायण गाड हे नवे अबकारी आयुक्त आसतले.
सरकारा कडल्यान अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरूच आसा. मंगळारा संजीव गांवस देसाय, नारायण गाड हांच्या बदल्यांचो आदेश जारी जालो. ते भायर प्रवीण बरड, केदार नायक हांचे कडेन अतिरिक्त ताब्यांचो आदेश जारी जाला.
नव्यानूच गोंयांत आयिल्ले आयएएस अधिकारी डॉ. व्ही. कँडावेलू हांचे कडेन अर्थ, उद्देग, हस्तकारागिरी, बंदर, न्हंय येरादारी, नियोजन आनी सांख्यिकीकरण सचिवपदाचो ताबो आसा. ते भायर गोंय नोकर भरती आयोग अध्यक्षपदाचो ताबो लेगीत तांचे कडेनूच आसा. तशेंच संदीप जॅकीस हांचे कडेन सर्वसादारण प्रशासन, कायदो, मजूर आनी रोजगार आनी महसूल सचिवपदाचो ताबो दिला. मिनीनो डिसोझा हांचे कडेन पंचायत, ग्रामीण उदरगत, पुराभिलेख सचिवपद तशेंच नोकर भरती आयोगाच्या वांगडीपदाचो ताबो आसा. संजीत रॉड्रिग्ज हांचे कडेन घरनिर्माण, छपाई, नागरी पुरवण, कारखानो आनी बाश्पक, शिश्टाचार आनी बाल हक्क आयोग सचिवपदाचो ताबो दिला. संजीव गडकार हे गृह खात्याचे खासा सचीव आसतले. तशेंच तांचे कडेन गोंय नोकर भरती आयोगाच्या वांगडी सचिवपदाचो ताबो आसतलो.
नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक पदाचेर विजय सक्सेना हांची नेमणूक जाल्या. पर्यटन उदरगत म्हामंडळाचे वेवस्थापकी संचालक आशिल्ले निखील देसाय हांचे कडेन पर्यटन खात्याच्या संचालकपदाचो ताबो दिला.