नायजेरीयना कडल्यान पर्रा तीन लाखांचें कोकेन जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः पर्रा हांगा म्हापशें पुलिसांनी मायकल ओडिप्को ओकाफोर (41) ह्या नायजेरीयन नागरिकांक धऱून ताचे कडेन आशिल्लें 3 लाख रुपया मोलाचें 30 ग्राम कोकेन हो घुंवळी पदार्थ जप्त केलो.
 पुलिसांनी ही कारवाय मंगळारा फांतोडेर 3च्या सुमाराक केली. दुबावीत आरोपी कोकेन विकपाक आयिल्ले कडेन ताका उपनिरीक्षक गौरव नायक हांच्या फुडारपणा खाला पुलीस पंगडात धरलो. ताची झडती घेतली तेन्ना कोकेन  तशेंच रोख 21 हजार, दोन मोबायल आशिल्ले. तो घेवन आयिल्लो 03 वाय 0235 नंबराची आयटेन कार जप्त केल्या.
घुंबळी पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 21 (ब) खाला पुलिसांनी ओकाफोर हाका अटक केल्या. उपनिरीक्षक विभ वळवयकार फुडलो तपास करता. मजगतीं मायकल ओकाफोर हाका पुलिसांनी हाचे पयलीं दोन फावट घुंबळी पदार्थ प्रकरणांत अटक केल्ली. सद्या तो जामिनाचेर सुटला.