नागव्यां तरणाट्याचेर सुरी हल्लो; दुबावीताक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें : नागवेंच्या रवी शिरोडकार (30, कळंगूट) ह्या तरणाट्याक बडोवन ताचेर सुरी हल्लो केल्ल्याच्या आरोपा खाला हणजूण पुलिसांनी टारझन पार्सेकार (30, नागवें) ह्या दुबाविताक अटक केल्या. रवीची भलायकी हुस्क्याची आसा. ताका जीएमसींत दाखल केला. शेनवारा मध्यानरातीं 3 वरांचेर नागव्यां ही घडणूक घडली.
पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, दुबावीत टारझन हाचो गट सोरो पियेवपाक बशिल्लो. इतल्यान तांकां रवी येवन मेळ्ळो. कांय खिणांक टारझनान रवी कडेन वाद घातलो आनी मारपेट केली. ताच्या तीन वांगड्यांनीय रवीक बडयलो. ताच्या पोटांत चाकूय तोंपलो. ते ताका थंयच उडोवन गेले. उपरांत थंय आशिल्ल्या कांय जाणांनी ताका जीएमसींत व्हेलो.