नांव कितें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणुली – 3 

“तुजें नांव कितें?” ताणें विचारलें. 

म्हज्या देशाची शीम उतरून हांव तुमच्या देशाक आयलां, आकांत हाडूंक. म्हज्या शिक्षकांनी म्हाका बंदूक वापरची आनी बॉम्ब घालची बरी तरबेज दिल्या. शिमेर आशिल्ल्या सैनिकांक फटोवन हांव तुमच्या शाराक पावलां. च्या पियेवंक आशेतां….. आनी तूं म्हाका म्हजें नांव विचारता! 

म्हज्या मना भितरूच हांवें चिंतलें. 

मागीर… 

“खबर ना. अजून हांवें तें थारावंक नां” म्हजी मोटवी जाप ताका.  

जेसन पींत, SDB

उद्यावर – उडुपी