नव्या ‘सीडीएसा’ मुखार कठीण आव्हानां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नरेंद्र मोदी हांणी 2019 वर्सा दुसरे खेपे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतले उपरांत संरक्षण दळा खातीर सरसेनापती अर्थांत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हें पद तयार केलें. हें सगळ्यांत उंचेलें पद आमकां नवें, पूण अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, फ्रांन्स ह्या अस्तंती आनी बळिश्ट देशांनी हें पद पयलीं सावन आसा. चीफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ हो लश्कर, नौदल आनी वायुसेना ह्या तिनूय सैन्याचो मुखेली आसता. सीडीएस कमांड थिएटराक संचलीत करतात. सीडीएस ह्या तिनूय दलां मदीं संपर्क सादपी म्हूण काम करता. हाचो अर्थ तांकां सैन्याच्या त्रिवेणी संगमाचें म्हत्वाचें कार्य आसता. हाचे भायर उपलब्ध साधनांचो प्रभावी वापर करपा खातीर आघाड्यांची फेररचणूक, वेगवेगळ्या मिशनांची अंमलबजावणी, आपत्कालीन परिस्थितींत रणनितीचें नियोजन, सरकार आनी लश्करी हांचे मदीं दुवो म्हूण वावुरप अश्यो जायत्यो म्हत्वाच्यो जापसालदारक्यो सीडीएसाचेर आसात.
भारतीय सैन्यांतलें हें सगळ्यांत उंचेलें आनी खूब म्हत्वाचें पद आशिल्ल्यान ह्या पदाचेर तितलोच सक्षम अधिकारी आसप गरजेचें, हें पळोवन केंद्र सरकारान जनरल बिपिन रावत हांकां ह्या पदाचेर वेंचून काडले. जनरल रावत हे भारताचे पयले सीडीएस. दुर्दैवान जनरल रावत हांकां 9 म्हयन्यां आदीं पदाचेर आसतना हेलिकाॅप्टर अपघातांत जीव वगडावचो पडलो. तांच्या मरणा उपरांत फाटले 9 म्हयने हें म्हत्वाचें पद रितें आशिल्लें. ह्या पदाचेर कोणाचीच नेमणूक जावंक नाशिल्ल्यान सगले लोक अजाप उक्तायताले. नवे सीडीएस म्हणून कोणाची नेमणूक जातली उमळशीक आशिल्ली.
ती फाटल्या सप्तकांत, केंद्र सरकारान निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान हांचें नांव देशाचे नवे सीडीएस म्हणून जाहीर केलें तेन्ना सोंपली. चौहान हांचे नेमणुकेक सगळ्या पांवड्या वयल्यान येवकार मेळपाक लागला. योग्य पदाचेर एक कार्यक्षम अधिकारी नेमला अशें सामान्य लोकांचें मत आसा. अनिल चौहान हांकां एक कुशळ सैन्य अधिकारी म्हूण मान्यताय मेळ्ळ्या. 2021 वर्सा लश्कराच्या उदेंत विभागाचे मुखेल म्हूण ते निवृत्त जाले, पूण ताचे आदीं तांणी उत्तर आघाडीचेर बारामुल्ला हांगा मेजर जनरल म्हणून सैन्याच्या पायदळाचें फुडारपण केल्लें. हाचे भायर तांणी लश्करी कारवायांचे महासंचालक म्हणून जायत्या यशस्वी मोहिमांचें फुडारपण केलां. तांचे सेवेची दखल घेवन तांकां परमविशिष्ठ सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अतिविशिश्ट सेवा पदक, सेना पदक आनी विशिष्ट सेवा पदक दिवन भोवमान केला. आतां सीडीएस जाल्ल्यान तांकां जनरल पदवी मेळटली हाचो अभिमान सगल्या देशवासीयांक आसा. सीडीएसचें पद अभिमानाचें, हें खरें पूण ह्या पदाची जापसालदारकीय तितलीच व्हडली आसा. नवे सीडीएस ही जापसालदारकी येसस्वीपणान पुराय करतले हातूंत मात पसून दुबाव ना.
भारताक एकाच वेळार दोन मोर्चा वयल्यान झगडचें पडटा. चीन आनी पाकिस्तान हे दोनूय भारताचे दुस्मान आशिल्ल्यान ते आमकां सतत त्रास दितात. खास करून चीन आमचें व्हडलें दुखणें जालां. चीनान पयलींच अरुणाचल प्रदेशाचेर दावो केला. अरुणाचल प्रदेश- लडाख शिमेचेर घुसखोरी करून भारताचेर चेपण हाडून आपलीं ध्येयां साध्य करपाची चीनाची रणनिती लिपिल्ली ना. चीन आसूं वा पाकिस्तान, आमचें सैन्य झुजपाक तयार आसा, खास करून आमी परंपरीक झुजांत हुशार, पूण चीन फकत आमचे वांगडा परंपरीक झुज करतलो अशें ना, तो एकाच वेळार जायत्या तरांचीं झुजां करता. ताका हायब्रीड वाॅर म्हणटात. इतलेंच न्हय तर चीन तकली लडोवन आमच्या शेजारच्या देशांक आमचे आड भडकायत आसा.
चीन संवसारीक महाशक्त जावपाचें सपन पळयता आनी ह्या सपनांत मुखेल आडखळ म्हळ्यार भारत. देखूनच पाकिस्ताना वांगडा सामील जावन भारताक अस्थीर करपाची चीनाची येवजण ही नव्या सीडीएस मुखार व्हड आव्हान आसा. हाचे भायर पाकिस्तानाच्यो भारतांत चालू आशिल्ल्यो आतंकवादी कारवायो थांबोवपाक नव्या सीडीएसाक घरांतले दुस्मान सोदून काडप आनी तांकां तोंड दिवप अशा जायत्या आव्हानांक सामकार वच्चें पडटलें. नवे सीडीएस अनिल चौहान ह्या आव्हानांक सहज तोंड दिवन भारताक एक बळिश्ट राष्ट्र म्हूण संवसारा मुखार हाडटले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. नव्या सीडीएस अनिल चौहानाक काळजा थावन परबीं.

श्याम ठाणेदार
9922546295