नव्या शिक्षण संस्थां खातीर 52 अर्ज

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकाय अर्जाचेर निर्णय ना, बेगिनूच नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जातलें

भांगरभूंय I गणेश जावडेकार
पणजी : नव्यो शाळां वा विद्यालयां स्थापन करपा खातीर शिक्षण खात्या कडेन 52 अर्ज आयल्यात. पूण अजून एकाय अर्जाचेर निर्णय जावंक ना. नव्या शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहीक लागून अजून मेरेन निर्णय जावंक ना, अशी म्हायती शिक्षण खात्याच्या गोपां कडल्यान मेळ्ळी.
धावी तशेंच बारावेचो निकाल जाहीर जाल्ल्यान बेगिनूच नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जातलें. शिक्षणीक वर्स 6 जुनाक सुरू जावपाचे आसा. प्रवेश प्रक्रियेक लागून वर्ग उसरां सुरू जावपाची शक्यताय आसा. दर वर्सा नव्यो शाळा वा विद्यालयां सुरू करपा खातीर शिक्षण संस्थां कडल्यान अर्ज येतात. अंदूं पयलीचे वर्ग सुरू करपा खातीर 33 अर्ज आयल्यात जाल्यार पांचवीचे वर्ग सुरू करपा खातीर 19 अर्ज आयल्यात. फाटलीं दोन वर्सां कोरोनाक लागून एकेय नवे संस्थेक मान्यताय दिवंक ना.
गोंयांत सरकारी आनी अनुदानीत मेळून 376 विद्यालयां आसात. पांचवी ते धावी मेरेनचे वर्ग विद्यालयांत चलतात. ते भायर मुळाव्या शाळांचो आंकडो 600 वयर आसा.
साश्ट म्हालांत सगल्यांत चड 66 विद्यालयां आसात. हाचे उपरांत बार्देस म्हालांत 54, फोंडें म्हालांत 47 जाल्यार तिसवाडींत 41 विद्यालयां आसात. धारबांदोडें म्हालांत सगल्यांत उणी दोन, मुरगांवां 35, दिवचले 31, काणकोणां 19, सांग्यांर 11, सत्तरींत 22, केप्यां 20 जाल्यार पेडण्यां 28 विद्यालयां आसात.