नव्या आमदार प्रशिक्षण सत्राचेर ‘आपा’च्या आमदारांचो बहिश्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः गोंय विधिमंडळ खात्यान विधानसभेंतल्या नव्या आमदारांक सभाघरांतल्या कामकाजाची म्हायती करून दिवपा खातीर सोमारा- मंगळाराक आयोजीत केल्ल्या दोन दिसांच्या प्रशिक्षण सत्राचेर आम आदमी पक्षाच्या (आप) दोनूय आमदारांनी बहिश्कार घातला. आम आदमी पक्षाचो बाणावलीचो आमदार कॅप्टन व्हेन्झी व्हिएगस आनी वेळ्ळीचो आमदार क्रूझ सिल्वा ह्या सत्राक वच्चे नात.
हे दोन दिसांचें सत्र विधिमंडळ खात्यान पुणे हांगचे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या पालवान एका पांच नखेत्री रिसोर्टांत आयोजीत केलां. प्रशिक्षण दिवपा खातीर वेंचून काडिल्ली संस्था भारतीय जनता पार्टीची प्रचारक संस्था आसा. तांकां विधासभेंतल्या म्हत्वाच्या कामां संबंदीचें नव्या आमदारांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर आमंत्रण दिवपी सारकें न्हय अशी टिका आपान केल्या.
विधानसभा संकुलांत 2017 वर्सा लेगीत एक दिसाचें सत्र घेतिल्लें. संशोधन आनी राजकी पारदर्शकताय हातूंत एक स्वतंत्र आनी आदराचें नांव आशिल्ले पीआरएस इंडिया हे संस्थे वतीन हें प्रशिक्षण दिल्लें हाची याद आपान विधिमंडळ खात्याक करून दिल्या. विधानसभेंत 40तले 19 जाण नवे आमदार आसात.
विधिमंडळ खात्यांत बरे प्रशिक्षीत कर्मचारी आसात. ते नव्या आमदारांक बरे भेशन प्रशिक्षण दिवपाक शकतात. ते खातीर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी कित्याक जाय असो प्रश्न आपाचो बाणावलीचो आमदार व्हेन्झी व्हिएगश हांणी सरकाराक विचारला. हे कर्मचारी आमकां सभाघराचे नेम आनी प्रक्रिया समजून घेवपाक मजत करतात. ते आमदारांक बरे तरेन प्रशिक्षण दिवपाक सक्षम आसात. सुसज्ज अशें विधानसभा संकुल आसतना ही प्रशिक्षण कार्यावळ पांच नखेत्री रिसोर्टांत कित्याक आयोजीत केल्या, असो प्रश्न तांणी विचारला.