नवें शिक्षण धोरण चालीक लावपाक नेटान कामाक लागचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. नारायण देसायः कुर्टी उच्च शाळा समुहाच्या परिसंवादांत उलोवप

भांगरभूंय I खबरां मेज
पणजीः नवें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपा खातीर सरकारी आनी प्रशासकीय यंत्रणां सयत हेर संबंदींत घटकांनी लेगीत नेटान कामांक लागूंक जाय, अशें नामनेचे शिक्षणतज्ञ निवृत्त प्राचार्य डॉ. नारायण देसाय हांणी सांगलें. कुर्टी-फोंडेंच्या अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयान , कुर्टी उच्च शाळा समुहाच्या पालवान घडोवन हाडिल्ल्या परिसंवादांत डॉ. देसाय उलयताले.
कुर्टी उच्च शाळा समुहांतल्या शाळांतल्या 150 शिक्षकांनी ह्या परिसंवादांत वांटो घेतिल्लो. नवें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण पुरायेन लागू करपाक आनीक कांय वर्सां वतली, पूण तांचें मुळावें काम आतांच सुरु जावपाची गरज आसा, अशें मत डॉ. नारायण देसाय हांणी उक्तायलें.
शिक्षणीक धोरणांचीं उद्दिश्टां आनी ताचे फाटलीं सिद्धांतीक भुमिका समजून घेवंक शिक्षकांनी स्वता जावन ही जापसालदारकी आपल्या भुंजार घेवची पडटली. शिक्षण धोरणांत शिकोवपा परस, शिकपाचेर चड भर दिला. वर्गांत चडशें ‘टिचींग’ जाता, ते ‘लर्नींग’ कशें करूं येत ते शिक्षकांनी पळोंवचे अशें तांणी सुचयलें.
परिसंवादा उपरांत शिक्षकांनी विचारिल्या प्रस्नांक तांणी विस्तारान जापो दिल्यो. नव्या शिक्षणीक धोरणांतल्यान विवीध संस्थांच्या शाळां भितर आशिल्ली विद्यार्थ्यां खातीरची सर्त सोंपोवपाक नव्या शिक्षण धोरणांत शाळा समुहाची संकल्पना मांडल्या. ही संकल्पना चालीक लावपाक उच्च शाळा समुहांनी प्रभावीपणान वावुरचे पडटले, अशें कुर्टी उच्च शाळा समुहाचे सचीव प्रा. सुभाष जाण हांणी सांगलें.
कुर्टी उच्च शाळा समुहाचे अध्यक्ष प्रा. संदीप शिलकार हांणी येवकार दिलो. दादा वैद्य हायस्कुलाच्यो मुख्याध्यापिका स्नेहा पंडित, एम. आय. बी. के. हायस्कुलाच्यो शबनम आगा माचयेर हाजीर आशिल्ल्यो. स्वस्तीक विद्यालय प्रियोळ, सेंट मेरी हायस्कूल फोंडें, दादा वैद्य हायस्कूल कुर्टी आनी एम. आय. बी. के. हायस्कूल खांडेपार ह्या शाळांतल्या धावेच्या गुणेस्त विद्यार्थ्याचो ह्या वेळार भोवमान जालो. पुराय कार्यावळींचें सुत्रसंचालन मेनका बुवा हांणी केले.