नवें शिक्षणीक धोरण भुरग्यांच्या सर्वांगी उदरगतीक चालना दितलेंः मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः नव्या शिक्षणीक धोरणा तयार करपाचें काम सुरू केलां. ताची दिका थारायतले. तीन वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक प्रवेश दितले. ताका लागून तीन तें सात हे पिरायेचेर भुरग्यांचे बुद्दिमत्तेक व्हडली चालना मेळटली. भुरग्यांक फुडेले वाटचालींत शिक्षणीक आनी कुशळटाय उदरगतीची संद मेळटली. एके तरेन नवे शिक्षणीक धोरण भुरग्याचे सर्वांगी उदरगतीक चालना दितलें अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
दिवचलेच्या रोटरी चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी दिवचल रोटरी क्लबा वतीन सुमार बारा कोटी रुपये खर्च करून बांदतात त्या सद्गुरू कृष्णा शेट्ये हायस्कूल इमारतीचो बुन्यादी फातोर बसोवपाचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. उद्देजक सद्गुरू शेट्ये आनी सौ हर्षा शेट्ये हांणी हे इमारती खातीर दोन हजार चौखण मीटर सुवात दान दिल्ले खातीर डॉ सावंत हांणी तांची तोखणाय केली.
सामाजीक मळार वावुरतना समाजाचें हित मतींत घेवन सामाजीक संस्थांनी फुडें येवपाची गरज आसा. सगल्या गजालीं खातीर सरकाराचेर निंबून रावपाक जायना. रोटरी क्लब सेवा कामांत सदांच फुडें आसता. हें स्कूल दिवचले खातीर निश्चितच वरदान आसून नवी वास्तू सगल्यांच्या सहकार्यांतल्यान बांदपदाक कसलेच आडमेळे येवचे नात. सरकार जायतें सहकार्य करतलें अशें तांणी सांगलें.
नवें शिक्षणीक धोरण तयार करतना सगली खबरदारी घेतले. मराठी, इंग्लिश माध्यम विषय आपोआप सुटत वतले. ते खातीर निश्चीत धोरण आनी यंत्रणा थारोवची पडटली, सरकारान ते खातीर सगल्या पांवड्यार अभ्यास आनी पडताळणी सुरू केल्या अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
बुन्यादी फातोर बसोवपाचे कार्यावळीक दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, उद्देजक सद्गुरू शेट्ये, सौ हर्षा शेट्ये, शाळेचे वेवस्थापक सुदत्त शेट्ये, अमोल सावंत हाजीर आशिल्ले. सुदिन नायक हांणी सुरवेक येवकार दिलो. स्कूलाची इमारत आपले सुवातेत जाता हाची खोस भोगता अशें हर्षा शेट्ये हिणे सांगलें. रोटरी स्कूल फाटल्या 21 वर्सां सावन कार्यरत आसा. नवी इमारत बांदपाक सगल्यांनी सहकार्य दिवचें अशें सुदत्त मांद्रेकार अशें आवाहन केलें.
मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांचे हस्तुकीं सद्गुरू शेट्ये आनी हर्षा शेट्ये हांचो भोवमान केलो. अमोल सावंत हांणी निमाणे उपकार मानले.