नवें वाडें महारूद्र संस्थानाची नवी वेवस्थापन समिती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः नवें वाडें हांगच्या श्री महारूद्र संस्थानाची 2022-25 वर्सां खातीर नवी वेवस्थापन समिती सुरेंद्र केरकार हांच्या फुडारपणा खाला वेंचून काडल्या.
पुराय समिती फुडले भशेन आसा- सुरेंद्र केरकार- अध्यक्ष, दिनेश शिरोडकार- उपाध्यक्ष, दर्शन आसोलकार- सरचिटणीस, प्रसाद पबर- भांडारी, प्रकाश नायक- जोड सचीव, सुदेश पेडणेकार- जोड भांडारी, मधू गाड, मोहन नायक-  मुख्यत्यार, वांगडी- प्रताप पेडणेकार, रमाकांत शिरोडकार, प्रेमानंद प्रियोळकार, देवानंद सावंत, बाबूश बांदोडकार, सुदेश पेडणेकार.