नवी मुंबयंत नेण्टे चलयेच्या आत्महत्त्या प्रकरणांत तरणाट्याक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी मुंबय, खबरां संस्था : नवी मुंबयंत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. एका २३ पिरायेच्या तरणाट्यान एके अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करून तिका गुरवार केली. उपरांत तिणें आत्महत्या केली.
त्या तरणाट्याक पुलिसांनी अटक केल्या. पुलिसांनी आरोपीं आड पोक्सो खाला गुन्यांव नोंद केला. हो आरोपी शाळेंत शिपाय म्हणून काम करता.
कोपरखैरणे पुलीस स्टेशनाच्या अधिकार्‍यान दिल्ले म्हायती प्रमाण, ते चलयेचे आवयन केल्ले कागाळीच्या आदारान दुबावीताक गोवंडी हांगाच्यान अटक केली. ताणें 17 वर्सां पिरायेच्या चलये कडेन इश्टागत केली आणी उपरांत तिचेर परत परत लैंगीक अत्याचार करून तिका गुरवार केली. 28 नोव्हेंबराक ते चलयेन घरांत फांशी दिवन आत्महत्या केली.