नरेंद्र मोदीजी संकल्पना आनी कृतींनी भरिल्लें व्यक्तीमत्व

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी अंदूं पिरायेचीं 72 वर्सां पुराय केल्यांत. ते निमतान विशेश लेख.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणल्यार म्हज्या सारकिल्या जायत्या जाणांक प्रेरणा दिवपी तशेंच फुडारी जावपाची इत्सा आशिल्ल्या कितल्याशाच तरणाट्यांचो फुडारपणा विशींचो दृश्टीकोण बदलपी एक व्यक्तीमत्व.
देशा खातीर आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर मोदीजीचो जोशपूर्ण वावर केन्नाच थांबना. राष्ट्राचे समृद्धी खातीर आपलें कर्तव्य पुराय करपा खातीर ते अथक परिश्रम घेतात आनी दीस-रात वावुरतात, हें पळोवन मन धादोसता आनी उर्बा मेळटा. केन्ना केन्ना ते हें सगळें काम इतले बरे तरेन कशें सांबाळटात हाचो म्हाका प्रस्न पडटा! राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मंचाचेर बसकांनी, परिशदांनी, मोहिमांनी, आनी कार्यावळींनी तांची उपस्थिती आसता. वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर आनी उपक्रमां खातीर ते सदांच फिरतेर आसतात. आमी खंयच्याय राजकी पक्षाचे आसूं, प्रधानमंत्र्यांची ही उर्जा आनी कामा संबंदीची जिद्द, आमी सगळ्यांनी ताचे कडल्यान शिकपाक जाय.
प्रधानमंत्री मोदीजी सारके फुडारी मेळप म्हणल्यार आमचें भाग्य. आपल्या प्रामाणीकपणान आनी सकारात्मक वृत्तीन तांणी आमचीं काळजां जिखल्यांत. तांकां हें सोंपेपणान मेळूंक ना हाची म्हाका खात्री आसा. भारताचे प्रधानमंत्री जावचे पयलीं तांणी पक्ष पांवड्यार प्रचारक म्हणून 15 वर्सां वयर वावर केला, उपरांत आनीक 15 वर्सां संघटने खातीर संघटन सचीव म्हणून काम केला, तशेंच सुमार 13 वर्सां खातीर गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज सांबाळ्ळा. ही एका बर्‍या फुडार्‍याचीं लक्षणां. समाजीक आनी राजकीय कुशळटाय समजुपाची आनी लोकांक कितें जाय हें पारखुपाची कळाशी तांचे कडेन आसा. ही कळाशी आनीक कोणा कडेनूच ना अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना.
तळागाळांतल्यान वयर सरून जागतीक पांवड्यार योगदान दिल्ल्यान ताका व्हड प्रमाणांत मोग आनी मान मेळ्ळा. आमच्या देशाच्या सध्याचे राजकीय स्थितींत, इतलो व्हड अणभव आशिल्ले तांच्या शिवाय आनीक कोणूच ना. हाचे वयल्यान, आमच्या राष्ट्राच्या फुडारा संदर्भांत आमचो तांच्या येवजण्यांचेर कित्याक इतलो विस्वास आसा तें स्पश्ट जाता. स्वच्छ भारत अभियान आसूं, डिजिटल इंडिया मोहीम आसूं, कोस्टल निवळसाण मोहीम आसूं आनी हेर जायत्यो मोहिमो आसूं, सगळे उपक्रम तांणी यशस्वीपणान चालीक लायल्यात.
आंतोदयाचे संकल्पनेंतल्यान प्रेरीत जावन मोदीजीन स्वच्छ भारत अभियान, हर घर सौचालय योजना, उज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आनी हेर जायत्यो सरकारी येवजण्यो समाजाच्या निमाणे व्यक्ती मेरेन पावतली हाची खात्री करून घेतल्या.
देशांत मोदीजींची डिजिटल विस्ताराची संकल्पना खूब कितें उलयता. डिजिटल फारीकणींत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान, आतां सगळ्यांत ल्हान विक्रेते लेगीत फारीकणी थेट बँक खात्यांत व्हरतना आपले क्यूआर कोड फ्लॅश करूंक शकतात. मध्यस्थांक पुरायपणान ना करून कल्याणकारी येवजण्यो दरेका लावार्थ्या मेरेन पावपी डिजिटल भारताचें हें नवें चित्र आमकां मोदीजीं खातीर पळोवपाक मेळ्ळें.
भारताच्या कोवीड वेवस्थापनाकय संवसारीक पांवड्यार मोट्या प्रमाणांत तोखणाय मेळ्ळी. प्रधानमंत्री मोदीजीन पदभार सांबाळ्ळ्या उपरांत सावन तांकां मानाचीच सुवात फावो जाल्या. आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवन योग हे पुर्विल्ल्या भारताचे आध्यात्मीक कलेक मोदीजीन संवसारभर पावयले.
मोदीजी भारताचे प्रधानमंत्री जाल्ल्याक सावन भारताची आनी भारतीयां विशींची जागतीक नदर नक्कीच बदलल्या. आमच्या देशाक पळोवपाची एक भोव सकारात्मक नदर आयल्या. परदेशांत स्थायीक जाल्ले आमचे इश्ट आनी सोयरे लेगीत हेंच म्हणटले हाची खात्री आसा.
भारतीय संविधानाचें 370 कलम हें सदांच एक वादग्रस्त विशय आशिल्लो. सत्तेर आसतना खंयच्याच राजकी पक्षाक ताका हात लावपाचें धाडस जालें ना. प्रधानमंत्री मोदीजींच्या फुडारपणा खाला भारतीय संविधानाचें 370 कलम रद्द केल्ल्यान भारताक आपलें मुकूट परत मेळ्ळें. स्वतंत्र संविधान, ध्वज आनी राष्ट्रगीत आशिल्ल्या कश्मीराक 70 वर्सांच्या काळा उपरांत भारताचो एक अभिन्न भाग केलो. ही खऱ्या अर्थान “भारत जोडो” ची सुरवात आसा.
प्रधानमंत्री मोदीजी हांचें आतंकवाद मातूय खपोवन घेवचे ना हें धोरण आमी पळयलां. तांच्या ह्या वावराक फावो तितली तोखणाय मेळना. आदल्या काळांत मुंबय, हैदराबाद, नवी दिल्ली, जयपूर, बेंगळुरू, पुणे ह्या शारांनी कितलेशेच आतंकवादी हल्ले आनी स्फोट जाल्यात. 26/11 हल्लो तर आमी विसरुंकूच शकना. 2014 वर्सा सावन, हे कृतीशील व्यक्तीक सगळें नियंत्रणांत हाडपाक यश आयलें.
पर्यटन हें भारतांतलें एक मुखेल क्षेत्र. ताचेर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. भारताच्या दरेका राज्यांत कितलेशेच उदरगतीचे प्रकल्प चालीक लावन मोदीजीन म्हामार्ग आनी पुलांनी रस्त्यांची बरी जोडणी करपाक सुरवात केल्या. बरी येरादारीची सुविधा दिवन भारतान देशी तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक नेटान गती मेळयल्या.
भारतीय जनता पक्षाचो एक कार्यकर्तो म्हणून आमच्या मानादीक प्रधानमंत्री मोदीजी हांचे कडेन संवाद सादपाची एक-दोनदा म्हाका संद मेळ्ळी. हांव तें म्हजें भाग्य समजतां. एक फावट हांव कार्यकर्तो आसतना मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी दुसरे फावट हांव भाजपाचो आमदार आसतना प्रधानमंत्री मोदीजींक मेळपाची संद म्हाका मेळ्ळी. तांचो आदर करता तितलो कमी.
गोंय ताच्या काळजाक सदांच लागीं. तांचे राजकी कारकिर्दींतले कितलेशेच म्हत्वाचे टप्पे साकार जावपाक हे भुंयेचो म्हत्वाचो वांटो आसा. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आपलो कार्यकाळ चालू करपा सावन 2013 वर्सा प्रधानमंत्रीपदाचो उमेदवार म्हणून नेमणूक जावपा मेरेन. गोंय राज्याक केंद्र सरकारा कडल्यान जाता तितलो तेंको दिवन मोदीजीन गोंया विशींचो आपलो मोग दाखयला.
प्रधानमंत्री मोदीजी हांकां निरोगी आनी येसस्वी जिवीत मेळचें अशी प्रार्थना करतां. आमच्या विश्व गुरू – भारता खातीर ते इतलेच उमेदीन आनी दूरदृश्टीन मुखार सरीत रावतले आनी आमकां मार्गदर्शन दीत रावतले अशी हांव आस्त बाळगितां.

(लेखक वास्कोचे आमदार आसात.)

कृष्णा साळकार
वास्को