धोनी परतून मुखेली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चेन्नय सुपरकिंग्साचें मुखेलपद परतून एकदा महेंद्रसिंग धोनी कडेन दिलें. इंडीयन प्रिमियर लिगेच्या (आयपीएल) अंदूंच्या हंगामाक सुरवात जावपाक दोन दीस बाकी आसतना महेंद्रसिंग धोनीन अचकीत मुखेलपद सोडिल्ल्याची घोशणा केल्ली. ते उपरांत मुखेलपदाची माळ रवींद्र जडेजाच्या गळ्यांत पडिल्ली. पूण, जडेजाच्या फुडारपणाखाला चेन्नय सुपरकिंग्साक अपेक्षे प्रमाण प्रदर्शन करपाक जमलें ना. ताका आतां मेरेन फक्त दोनूच मॅची जिखपाक शक्य जाल्यात. ह्या अपेसाक लागून निर्शेल्ल्या जडेजान मुखेलपद सोडपाचो निर्णय घेतलो.

जडेजान आयपीएलांत सदांच बरें प्रदर्शन केलां. पूण, मुखेलपदाच्या वज्या खाला ताचें प्रदर्शन इबाडलें. ताच्या फुडारणाचेर आनी ताच्या प्रदर्शनाचेर जाणकारांनी टिका करपाक लेगीत सुरवात केल्ली.

जडेजान मुखेलपद सोडल्या उपरांत धोनी दुसरे खेपे चेन्नय सुपरकिंग्साचें मुखेलपद सांबाळटलो. आयपीएलाचो पयलो हंगाम म्हणल्यार 2008 पसून धोनी चेन्नय सुपरकिंग्साचें फुडारपण करतालो. धोनीन 213 मॅचींनी फुडारपणा केलां. हातूंतल्यो 130 मॅची जिखून दिवपाक ताका येस आयलां. मजगतीं, सुरेश रैनान 6 मॅचींनी चेन्नय सुपरकिंग्साचें फुडारपण केल्लें.

40 वर्सां पिरायेच्या धोनीची ही निमाणी आयपीएल आसुये.

मुखेलपदाच्या वज्याक लागून जडेजाक बरें प्रदर्शन करपाक कठीण जातालें ताका लागून आपल्या खेळाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक मेळचें म्हणून ताणें आपल्याक मुखेलपदाचे जापसालदारकेंतल्यान मेकळो करचो अशें पंगड वेवस्थापनाक सांगिल्लें अशें चेन्नय सुपरकिंग्सान जारी केल्ल्या पत्रतांत म्हणलां.

तशेंच ताणें मुखेलपद सोडल्या उपरांत धोनीक परतून फुडारपण करपाची विनंती केल्ली आनी ताणें विनंती मान्य केल्या अशें पत्रकांत मुखार म्हणलां.

मुखेली धोनीचो रिपोर्ट कार्ड

धोनीच्या फुडारपणाखाला खेळटना चेन्नय सुपरकिंग्सान चार खेपे वस्तादपण जोडलां. 2010, 2011, 2018 आनी 2021त चेन्नय सुपरकिंग्सान किताब जिखिल्लो. जाल्यार 2008, 2012, 2013, 2015 आनी 2019त ताका उप वस्तादपणाचेर समाधान मानचें पडिल्लें.