धेंपोची लंडन, दुबय, तामिळनाडूंत स्थावर मालमत्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-श्रीनिवास, पल्लवी कडेन 111.40 कोटींची स्थावर संपत्ती

पणजीः भाजपाची दक्षीण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो आनी तांचे घरकान श्रीनिवास धेंपो हांचे कडेन कृशी, बिगर कृशी जमनी, वेवसायीक इमारती तशेंच लंडन, दुबय, मुंबय, तामिळनाडू, चेन्नयांतली निवासी इमारती मेळून 111.40 कोटींची स्थावर मालमत्ता आशिल्ल्याचे पल्लवी धेपो हांणी सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान उक्तें जाला.

पल्लवी धेंपो आनी तांचे घरकान श्रीनिवास हांचे कडेन लंडनांत वूड क्रेसस्केन ही इमारत आसा. तशेंच दुबयंत सावना ही निवासी इमारत आसा. तातूंत दोगांचो वांटो दरेकी 50 टक्के आसा.

तशेंच पल्लवी हांचे कडेन पाटो-पणजे धेंपो टॉवर, आल्तीनो पणजे धेंपो व्हिला, आल्तीनोचेर बंगलो, करंझाळे वसंत बिहार इमारतींत फ्लॅट अशी मालमत्ता आसा. तांचे घरकान श्रीनिवास धेंपो हांचे कडेन साळ-गोंयांत, पानेरी-तामिळनाडूंत, गुमिडीपुंडो हांगा कृशी जमनी, मिरामार पणजी, सुकूरांत बिगर कृशी जमनी, पाटो- पणजे धेंपो टावर्स, तशेंच मिरामारा सोनाटा ही निवासी इमारत आशिल्ल्याचे प्रतिज्ञापत्रांतल्यान दिसून येता.

……………………….

उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांचे कडेन 8.81 कोटींची, काँग्रेसचे उत्तर गोंय उमेदवार रमाकांत खलप आनी तांची घरकान्न मेळून 10.08 कोटींची, जाल्यार दक्षीण गोंयचे उमेदवार विरियाताे फर्नांडिस आनी तांचे घरकान्नी कडेन मेळून 1.73 कोटींची मालमत्ता आसा.

विरियातो कडेन कृशी जमीन ना

काँग्र्रेसचे दक्षीण गोंय उमेदवार कॅ. विरियातो फर्नांडीस हांणी प्रतिज्ञापत्रांतल्यान आपल्या नांवार आनी तांच्या घरकान्नीच्या नांवार कृशी जमीन तशेंच वेवसायीक इमारत नाशिल्ल्याचे नमूद केलां. तांच्या फ्लॅट, जमीन अशा स्थावर मालत्तेचें मोल सुमार 1.23 लाख रुपया आसा.