धावेचे परिक्षेचो फाल्यां निकाल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : शालान्त मंडळान एप्रीलांत घेतिल्ल्या धावेच्या परिक्षेचो निकाल फाल्यां बुधवार 1 जूनाक सांजे साडे पांच वरांचेर जाहीर जातलो. मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हे पत्रकार परिशदेंत निकाल जाहीर करतले. विद्यालयाच्या लॉगिनाचेर 3 जून सावन शालान्त मंडळाच्या संकेतथळा वयल्यान गुणपत्रिका डावनलोड करपाक मेळटल्यो. 20572 विद्यार्थ्यांनी धावेची परिक्षा दिल्या. तशेंच 37 आयटीआय, 152 खाजगी आनी 2489 एनएसक्यूएफच्या विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिल्ली. पयलेच खेपे दोन परिक्षांच्या आदाराचेर धावेचो निकाल जाहीर जातलो.
धावेच्या पयल्या सत्राची परिक्षा 1 डिसेंबर 2021 ते 12 जानेवारी 2022 हे कालावधींत जाल्ली. दुसऱ्या सत्राची परिक्षा 5 एप्रील 2022 ते 26 एप्रील 2022 हे कालावधींत जाल्ली. परिक्षा 31 केंद्रां आनी 173 उपकेंद्रांनी जाल्ली.
फाटल्या वर्सा पयलेच खेपे अंतर्गत गुणांचेर आदारीत निकाल जाहीर जाल्लो. कोरोनाच्या भिरांतीक लागून अंदूं दोन परिक्षांच्या गुणांच्या निकालाचेर आदारीत निकाल जाहीर करपाचो निर्णय जालो. कोरोनाक लागून निमाणी परिक्षा रद्द जाली, जाल्यार पयल्या सत्राच्या गुणांचेर आदारीत निकाल जाहीर करपाचो हेत हाचे फाटल्यान आसलो.