धावेचे परिक्षेंत दिवचलची सिया गोवेकार गोंयांत पयली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचलची सिया सुनील नायक गोवेकार हिणें धावेचे परिक्षेंत 98.83 टक्के गूण मेळोवन गोंयांत पयलो येवपाचो मान मेळयला.
सियान सगल्या विशयांत सगल्यां परस चड गूण घेतल्यात. तें अवर लेडी हायस्कूलांत शिकता. सियान समाजीक शास्त्र तशेंच विज्ञान विशयांत शंबरा पैकीं शंबर गूण आनी गणीत विशयांत 99 गूण मेळयल्यात. ताका 600 गुणां पैकीं 594 गूण मेळ्ळ्यात. तें गोंयांत पयलें आयलां. ताचो बापूय सुनील हो बँक अधिकारी जाल्यार आवय सेजल गृहिणी आसा.
दिवचलचे आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी सियाच्या घरा वचून ताचें आनी ताच्या पालकाचें अभिनंदन केलें आनी तांकां परबीं दिलीं. सियान दोतोर जावपाची इत्सा उक्तायल्या.