धार्मिक मुद्द्यांचेर हिदू समाजांत वेगळोचार वाडटा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतांच भट न्हावपाक गेला. हनुमानाचे जल्म सुवातींचे आनीकूय दावे- प्रतिदावे घडये देशाच्या इतर भागांतल्यानूय येवपाचे वाटेर आसत. हे विवादाचेर भासाभास करपा खातीर महंत समुदाय एकामेकांक आव्हानां दित आसात.

अयोध्येंत श्रीरामाचे देवूळ बांदपाचें काम सुरू जाल्ल्यान राजकारणा खातीर तो मुद्दो आता सोपिल्ल्यांत जमा. 2024
संसदीय आनी ताचे पयलींच्या राज्य विधानसभांतल्या वेचणुकां खातीर धार्मिक ध्रुवीकरण ज्वलंत दवरून आपल्या कार्यकर्त्यांक वेंचणुकां मेरेन कार्यरत दवरपा खातीर विवादास्पद धार्मिक विशयांची सत्ता पक्षाक गरज आसा.
विनाकाम बसोवन दवरिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या रिकाम्या मेंदवांत बेरोजगार, म्हारगाय हांचे म्हारू नाचपाक लागले जाल्यार त्या मुद्द्यांच्या विरोधांत ते सरळ रस्त्यार देंवपाक लागत होवूय हुस्को सत्ता पक्षाक आसता. ते खातीर वेंचणुकां मेरेन तांचो मूड ज्वलंत दवरचे खातीर हालींच्या दिसांनी ग्यानवापी मस्जीद, कृश्णजल्म सुवात, कुतुबमिनार ह्या वादग्रस्त मुद्द्यांचेर मिडियांत सांज- सकाळ भासाभास करत उन्माद वाडोवपाचे यत्न चल्ल्यात. कोर्टांत ह्या मुद्द्यांचेर दिसपट्ट्यो एका फाटल्यान एक याचिका दाखल जायत आसात.
वादग्रस्त धार्मिक मुद्द्यां फाटल्यान राजकारण आनी अर्थकारणाचे अजेंडे आसतात. श्रीरामाची जल्मसुवात अयोध्येत थारावपाच्या बाबतीत देशांतल्या भक्तांचे एकमत जाले खरे, पूण तशें पळयत जाल्यार श्रीरामाची जल्मसुवात अयोध्या ही आयच्या नेपाळांतल्या बीरगंज शाराच्या पश्चिमेक आसा, अशीय आख्यायिका आसा. वाल्मिकी आश्रमूय नेपाळांत आसा. शिवाय आपणाक पूत जावचो म्हूण राजा दशरथान गाराणे घाल्लें देवूळ नेपाळच्याच रिद्दी गावांत आसा, असो इतिहास सांगपी रामभक्तांनी श्रीरामाक नेपाळी थारायला. पूण देशांतले अयोध्येंत मंदीर बांदत जाल्यार मेळपी राजकी आनी आर्थिक फायदे पळोवन भक्तगणानीं श्रीरामांचो नेपाळी इतिहास कुशीक दवरलो. मंदीर उक्तावणा उपरांत त्या वाठारांतल्या जमनींचो दर वाडटलो, ताचो फायदो घेवपाक सद्या अयोध्येंत राजकारणी, मंत्री, सरकारी अधिकारी, बाहुबली- गुंड हांणी थळाव्या शेतकाऱ्यांचेर चेपण हाडत सवाय दरांत जमनी उबारत दुडू गुंतयला. मंदीर ट्रस्टाचेरूय जमीन वेव्हारांत फटीगपणा करून दुडू खाला, अशे आरोप लागल्यात.
रोप बाभळीचें लायत जाल्यार ताका कांटेच लागतले, फुलां फुलचीं नात. तशेंच एकदा ध्रुवीकरणाचें बियाणे पेरीत जाल्यार तातूंतल्यान विभाजनकारी शक्तीचे कांटेच मेळटले, सर्वसमावेशी भावनांची फुलां केन्नाच फुलचीं नात. ह्या सगळ्या प्रकरणांत विरोधी पक्ष मुस्लिम आसतात तोमेरेन सत्तापक्षान हुस्को करपाचें कारण आसना. देशांतले वादग्रस्त धार्मिक मुद्दे हिंदू समाजांत ध्रुवीकरण करतले हें ह्याच स्तंभांत वर्तयिल्लें भविश्य आयज वास्तवांत दिसपाक लागलां. आपलेच दात आनी आपलेच ओठ अशी हिंदुत्ववादी राजकी पक्षांची परिस्थिती जाल्ली दिसता. श्रीरामभक्त हनुमानाचे जल्मसुवाते बाबत सद्या दक्षीण भारतांतल्या हनुमान भक्तांचे मतभेद मुखार आयल्यात. महाराश्ट्रांत त्र्यंबकेश्वरा लागीं आशिल्ले अंजेरी गाव मराठी माणूस बजरंगाची जल्मसुवात मानतात, तर आंध्र प्रदेशांत तिरूमल दोंगर श्रेणीतल्या तिरूपती देवळा लागीं अंजनाद्री दोंगुल्लेचेर ताचो जल्म जालो, अशी त्या राज्यांतल्या भक्तांची धारणा आसा.
कर्नाटकांत हंपी लागीं किश्किंधा भागांत वानरांचे राज्य आशिल्लें असो उल्लेख रामायणांत आसा म्हूण महंत गोविंददास हांणी हनुमानाचो जल्म किश्किंधेत जाला, असो दावो केला, तर आपलो जल्म कर्नाटकांतल्या गोकर्ण भागांत जाल्लो अशे खुद्द हनुमानान सीतेक सांगिल्ल्याचो उल्लेख रामायणांत आसा, अशें रामचंद्रपुरा मठाचे राधेश्वरी म्हाराजाचें म्हणणें.
हांव कामा निमतान वर्स 1994 ते 1996 मेरेन झारखंडातल्या गुमला जिल्ह्याच्या पालकोट गावांत राबित्याक आशिल्लों तेन्ना अंजन खेडेगांवातल्या गुहेंत ताचो जल्म जाल्लो असे गिन्यान म्हाका थळाव्यांनी दिल्लें. आतांच भट न्हावपाक गेला. हनुमानाचे जल्म सुवातींचे आनीकूय दावे- प्रतिदावे घडये देशाच्या इतर भागांतल्यानूय येवपाचे वाटेर आसत. हे विवादाचेर भासाभास करपा खातीर महंत समुदाय एकामेकांक आव्हानां दित आसात. दर दिसा रातीं णव वरांचेर आमच्या मुखेल चॅनलांचेर हनुमान जल्मसुवात वादविवादांची खातड फुडारांत जावपाची आसा.
तसो हनुमानाचो राजकी फायदो आता दिसपाक लागला. उध्वव ठाकरेंच्या ‘मातोश्री’ निवासांत हनुमान चालिसा म्हणपाची धमकी दिल्ले खातीर महाराश्ट्रांत बंदखणीत धाडिल्ले राणा सांसद- आमदार जोडपे आपलो गांव अमरावतीत पावले तेन्ना कार्यकर्त्यानी तांचें दुदांत न्हाणोवन स्वागत केलें. फाटल्या तीन वर्सांत महाराश्ट्रांत 6582 भुरगीं पौश्टीक खाण नाशिल्ल्यांना भायर पडल्यांत, अशी म्हायती एके जनहीत याचिकेच्या सुनावणेच्या वेळार बाँबे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हांचे मुखार सादर केल्ली. अभिशेकांत दुदाचो अपराधी इबाड करपी हे निर्लज्ज राजकारणी जोडपे मुळांत हनुमान भक्त म्हणून घेवपाचे लायकीचें ना.
गिन्यान, शांत स्वभाव, समजुतदारपणा, सर्वसमावेशकता ह्या वृत्तींचो उणाव आशिल्ली व्यक्ती हो धर्मगुरू, पीठाधीश जावपाचे लायकीची आसूंकच शकना. द्वारका शारदापीठाधिश्वर शंकराचार्याचे प्रतिनिधी अविमुक्तेश्वरानंद फाटल्या सप्तकांत मध्य प्रदेशांत छिंदवाडा शारांत मंदीर भेटीक गेल्ले. राम आनी माता मंदिरांत साईबाबाची मुर्ती आनी टायल्स पळोवन ते खुबळ्ळे आनी ताणी ते थंयच्यान निखळायले. शिवाय पूजा करपाक न्हयकार दिलो. राम मंदिरान साईचो टायल्स काडून उडयलो जाल्यार माता मंदिराचे कमिटींतले वांगड्यांनी घुमटेतली साईची मुर्ती काडून उडवपाचो निर्णय घेवपा खातीर सभा घेवपाचें थारायलां. आपले हिंदू धर्म प्रमाणपत्र सादर करपाची पाळी आता साईबाबाचेरूय आयल्या अशें दिसता.
प्रत्येक मंदिराक एक समाज, संप्रदाय संलग्न आसता. गोंयांत पुर्तुगीजांच्या काळांत मोडिल्लीं देवळां बांदपाचें काम जर सरकारान हातांत घेतलें जाल्यार ते खंयच्या समाजाची देवळा बांदपाक अग्रक्रम दितले, हाचे वयल्यान आरोप प्रत्यारोप जावन हांगाचोय हिंदू समाज विभागून पडटलो.
फाटलीं आठ वर्सां देशाचे सरकार चलयतना जनतेक लज दिसपा सारखे एकूय काम केले ना, अशी गर्जना प्रधानमंत्री मोदी हांणी गुजरातांत आपल्या सरकाराचें गुण गायतना केली. समाजांत धर्मांच्या ध्रुवीकरणाचें वीख कालोवन समाजाची वीण इबाडून उडवप हेच लज्जेवपा सारकें काम. धार्मिंक उन्मादांत कायदो हातात घेवन आदिवासी आनी अल्पसंख्याक धर्मियांक बहुसंख्याक धर्मियां कडल्यान रस्त्यार मारून उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ले आसतना देशाचे प्रधानमंत्री, मंत्री ताचे विरोधांत खरपणान भाश्य करिनात जाल्यार असल्या प्रकारांक सरकाराचें फाटबळ आसा असो ताचो अर्थ जाता. मोदी हांणी गुजरातेंत माचये वयल्यान अहिंसेचे पुरस्कर्ते महात्मा गांधींची स्तुतय केली. पूण, गांधीच्या मारेकऱ्याक जगजाहीरपणान आपलो आदर्श मानपी साध्वी प्रज्ञा ठाकूराक पक्षाची उमेदवारी दिवन तिका संसदेत धाडप हिवूय मोदींचो पक्ष आनी सरकारा खातीर लजेची गजाल. आतां फुडारांत महात्मा गांधीचें आवडटें भजन रघुपती राघव राजाराम एक तर म्हणपाचें बंद जातले वा तांतूतलो ‘ईश्वर, अल्ला तेरो नाम’ हो उल्लेख गाळून तें म्हणटले अशें दिसपाक लागलां.

दीपक लाड
पर्वरी