धारबांदोड्ड्यां टेम्पो आनी जीपीं मदीं अपघात, एकलो जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें, प्रतिनिधी ः दयानंद धारबांदोड्डेंच्या संजीवनी साकर कारखान्या मुखार बुधवारा सकाळीं सुमार 5 वरांचेर भाजयेची येरादारी करपी टेम्पो आनी जीपी हांचे मदीं अपघात जालो. टेम्पो आनी जीपीन एकामेकांक धपको दिल्ल्यान जिपीचो चालक अक्षय सोनावणे (30, पुणे-महाराष्ट्र) जीपींत आडकून उरलो. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी ताका भायर काडलो आनी उपचारा खातीर गोमेकॉत दाखल केलो. ह्या अपघातांत जीपीच्या कॅबिनाचे व्हड लुकसाण जाले.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एमएच-12-पीक्यू-2461 क्रमांकाचो भाजयेचो येरादारी टेम्पो फोंडेंतल्यान मोल्यां वटेन वतालो. जाल्यार दुसरे वटेन जीए-०६- टी-७२४५ क्रमांकांची जीप फोंडें वटेन वताली. दोनूय गाडयांनी एकामेकांक मुखारल्यान धपको दिल्ल्यान जीप चालक कॅबिनांत भितर आडकून उरलो. फोंडें उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी येवन ड्रायव्हराक भायर काडलो. ते उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हराक 108 एम्ब्युलन्सीन पिळये प्राथमीक भलायकी केंद्रांत दाखल केलो. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर ताका गोमकॉत दाखल केलो. फोंडें पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो.