धाकलें नेवरा सातेरी देवीचोवर्धापन दीस उमेदीन जालो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
आगशी- धाकलें नेवरा हांगच्या श्री सातेरी साखळ्ो, हनुमान देवस्थानाचो 25वो वर्धापन दीस 6 तें 10 मे मजगती व्हडा उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळींनी मनयलो.
6 मेक देवळांत सत्यनारायण पूजा जाली. दनपारां म्हाप्रसाद आनी राती भजनाची कार्यावळ जाली. 7 मेक सकाळी धर्मीक विधी, म्हाप्रसाद. नेवरा वाठारांत देवीची पालखी मिरवणूक काडली. येजमानांनी देवीची पूजा केली. राती आरत्यो आनी तीर्थ प्रसाद जालो.
आयतार 8 मेक सकाळीं धर्मीक विधी, सांजे भजन आनी राती ना मणप ना ‘ हे कोंकणी नाटक जालें. 9 मेक सकाळीं धर्मीक विधी, सांजे भजन आनी राती  ‘आकू आमचे डाकु’ ह्या विनोदी नाटकाचो प्रयोग जालो. मंगळार 10 मेक सुवाळ्याचो धर्मीक विधी  आनी ल्हान भुरग्यांचे नाच सर्तीत जालो.