धर्म परिवर्तनाक कशेंच समर्थन ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्रीः रामपुरुश देवस्थान बांदपाक आदार केल्ल्यांचो सत्कार

संघटीत जाल्यार धर्म परिवर्तन अशक्यः मुख्यमंत्री
गोंयांतल्या दरेका समाजान, कुटुंबान आपल्या लोकांक एकठांय हाजून मजत करप गरजेचें आसा. तशें जालें जाल्यार धर्म परिवर्तनाक सुवात मेळची ना. तशेंच समाजांतलो संघटीतपणा तिगून उरतलो. ते खातीर सगळ्या देवळांची पुनर्बांदणी करून त्या त्या देवळाच्या लोकांनी एकठांय येवन उत्सव, सण मनोवप गरजेचें आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सांगलें.

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः
आयज गोंयांत धर्माचेर आघात जातात. धर्म परिवर्तन करचे खातीर कांय जाण लोकांचो मागास आशिल्ल्याचो, गरिबी, अल्पसंख्यांक, नोकरी, जेवण ह्या गजालींचो आदार घेवन आपलो हेत साध्य करतात. ह्या धर्म परिवर्तनाक सरकार खंयचेच स्थितींत समर्थन दिवचें ना. लोकांनी तशेंच देवस्थानां, समाज संघटणांनी जागरूक जावन आमची संस्कृती तिगोवन दवरचे खातीर फुडाकार घेवचो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें.
कुडण्यां नव्यान बांदिल्ल्या श्री रामपुरुश देवस्थानाचो मुर्ती प्रतिश्ठापना आनी शिखर कलश प्रतिश्ठापना सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यांत मंदिरा खातीर योगदान दिल्ल्यांचो मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांचे हस्तुकीं सत्कार केलो. हे कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार माचयेर कुडणेंचो सरपंच एड. महेंद्र एकावडे, देवस्थान समितीचे पदाधिकारी आनी सत्कारमुर्ती हाजीर आशिल्ले.
संस्कृती, परंपरा सांबाळपा खातीर देवळां गरजेचीं. पुर्तुगेज राजवटींत आमच्या देवांचेरूय अत्याचार जाले. ताका लागून लोकांनी आपले देवूच घेवन पळ काडलो. देव वाचलो जाल्यार धर्म वाचतलो आनी धर्म वाचलो जाल्यार देश वाचतलो, अशी त्या काळांतल्या लोकांची सार्थ भावना आशिल्ली. हेच खातीर लोक देवांक घेवन पळून गेले. तेच खातीर आयज गोंयांत लोकांचीं घरां एके कडेन आनी कुलदैवत दुसरेच कडेन आसा. देवां खातीर लोक व्हड प्रमाणांत विस्थापीत जाले. पूण आयज 60 वर्सां उपरांत लोक आपले कुलदैवत सोदून थंय वतात. त्या देवतांचीं देवळां परतून बांदतात. ताका लागून समाज आनी समाजांतले लोक एकठांय येतात, ही बरी गजाल. हे गजालीक लागून आमचीं शेणत चलिल्ली संस्कृती आनी परंपरा तिगून उरपाक मजत जातली. फुडले पिळगे कडेन आमची संस्कृती आनी परंपरा, गांवची प्रथा फुडें व्हरचे खातीर देवळांची पुनर्स्थापना जावची आनी त्या त्या समाजांतल्या लोकांनी एकठांय येवन सण, उत्सव मनोवचें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले.