धर्मीक भावना दुखावल्ल्यान तेलंगणांत शाळेचेर हल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हैदराबाद, खबरां संस्था : मंचेरियल – तेलंगणचे ब्लेस्ड मदर तेरेझा हे मिशनरी शाळेचेर हल्लो जाल्ल्याचें प्रकरण मुखार आयलां. मुख्याध्यापकान थोड्या विद्यार्थ्यांच्या भगव्या कपड्यांक हरकत घेतिल्ल्यान कांय लोकांच्यो भावना दुखावल्यो आनी उपरांत तिडकल्ल्या जमावान शाळेचेर हल्लो केलो. शाळेंत तोडफोड जाली. तशेंच कर्मचाऱ्यांक मारपेट जाली. तोडफोडीचो व्हिडियो सध्या व्हायरल जाला.
एनडीटीव्हीचे खबरे प्रमाण, पालकांचे कागाळी वयल्यान मुख्याध्यापक, दोन शिक्षक आनी हेर दोगांचेर पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केला. धर्मीक भावना दुखावप, धर्माच्या आदाराचेर दोन गटांत वाद निर्माण करप हीं कलमां लायल्यांत. हो वाद अजून शांत जावंक ना. शाळेन सगल्यांची जाहीर माफी मागची अशी मागणी पालकांनी केल्या.
मुख्याध्यापक जेमन जोसफ हांणी बुधवारा कांय भुरग्यांक गणभेसा बदला भगव्या कपड्यांनी पळयले. तांणी हाचे फाटलें कारण विचारलें, तेन्ना विद्यार्थ्यांनी आमी २१ दिसाचें हनुमान दीक्षा (उपास) व्रत पाळटात, अशें सांगलें. ताचेर जोसफ हांणी तांच्या पालकांक शाळेंत आपयले.
मजगतीं, शाळेन भगवे कपडे घाल्ल्या विद्यार्थ्यांक शाळेंत प्रवेश न्हयकारला, अशी बातमी वाठारांत पातळ्ळी. सोशल मिडियाचेर पावली. मुख्याध्यापकान हिंदूंच्या धर्मीक कपड्यांचेर आक्षेप घेतिल्ल्याचे मॅसेज व्हायरल जाले. ताका लागून लोकांच्या भावना दुखावल्यो आनी तिडकीन तांणी शाळेचेर हल्लो केलो. हल्ल्याचे व्हिडियोय व्हायरल जाल्यात. जमावान विशिश्ट घोशणा दित शाळेचीं जनेलां, बाक, मेजां, कदेलां मोडलीं. घडणूक थळाचेर पुलीस पावले आनी तांणी लोकांक आडायले. ताचे पयलीं कांय लोकांनी मुख्याध्यापकांक मारपेट केली आनी तांच्या कपला भगवो तिळोय लायलो. सध्या हें प्रकरण चर्चेचो विशय जालां