धमकी दिवपी केपें भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्षाचेर कारवाय करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केपेंः केपेंचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार एल्टन डिकॉस्ता हांणी सुरू केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचे नांव तकटे फोडून उडोवपाची धमकी दिवपी केपें भाजपा युवा मोर्चाच्या अध्यक्षाचेर सरकार तशेंच भाजपान कारवाय करची अशी मागणी केंपें गट काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अवधूत आमोणकार हांणी केल्या.
आदले  आमदार चंद्रकांत (बाबू) कवळेकार हांणी केल्ल्या कामाचें उक्तावण करून ताचें स्रय एल्टन डिकॉस्ता घेता असो युवा मोच्राचो आरोप आसा. मुदलांत कवळेकार हांणी केपें मतदारसंघात कसलींच कामां केल्लीं ना. मतदारसंघाची उदगरद जाल्या ती आदले आमदार वैकूंठ देसाय आनी प्रकाश वेळीप हांणी केल्यांत असो दावो आमोणकार हांणी एके पत्रकार परिशदेंत उलयतना केलो.
चंद्रकांत कवळेकार हांणी इतलीं वर्सां मतदारसंघाची न्हय जाल्यार आपलीच उदरगत करून घेतल्या. ते खातीर फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांनी तांकां 3601 मतांनी हारयलां. लोकांनी वेंचून दिल्ल्या एल्टन डिकॉस्ता हांकां उदरगतीचीं कामां करपाक आडमेळे हाडपी भाजपा वावुरप्यांक सरकारान आडावचें, ना जाल्यार परिणाम वायट जातले अशी शिटकावणी आमोणकार हांणी दिल्या.
पत्रकार परिशदेक केपेंची आदली नगराध्यक्ष तेरेझा त्रावासो, चेतन नायक, ज्यो फर्नांडीस, वल्लभ प्रभुदेसाय, उल्हास देसाय आनी विरेंद्र देसाय हाजीर आशिल्ले. फाटल्या 20 वर्सांत कवळेकार हांणी कांय केलें ना. कामाचो ब्युन्यादी फातोर बसोवन नांव तकटे लावपाचेंच काम कवळेकारान आपले आमदारकीचे कारकिर्दींत केलें असो आरोप तेरेझा त्रावासो हिणे ह्या वेळार केलो.