दोन वर्सां उपरांत किलबिलाट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोवीड नेम पाळून शाळा सुरू, फुडले 15 दीस सरकार घेतलें नियाळ


पणजी : राज्य सरकाराच्या निर्देशा प्रमाण सोमाराच्यान राज्यांतल्यो प्राथमीक, माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग कोवीड नेमांक पाळो दिवन सुरू जाले. कोरोना दुयेंसाचे सांवट आसतनाय भोवतेक पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळांनी धाडले. ताका लागून सोमारच्या पयल्याच दिसा शाळांनी विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसताली.

अंदूंचे शिक्षणीक वर्स 6 जूनाच्यान सुरू करपाचे सरकारान पयलीच जाहीर केल्ले. पूण फाटल्या कांय दिसा पसून राज्यांत कोरोना बादितांनी वाड जावपाक लागिल्ल्यान शाळांच्या प्रत्यक्ष वर्गा विशीं पालकां मदीं दुबाव आशिल्लो. निमाणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयतारा पत्रकारां कडेन उलयतना, राज्यांत कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात, पूण कोवीड नेमांक पाळो दिवन सोमाराच्यान आॅफलायन पद्दतीन शाळा सुरू करतले, अशें सांगिल्लें. फुडले 10 ते 15 दीस सरकार कोवीड स्थितीचेर नदर दवरतलें. फुडल्या काळांत कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत उरल्यान फुडलो निर्णय घेतले, अशें जाहीर केल्ल्यान पालकां मदलो दुबाव पयस जालो.
शेनवार अानी आयतारा शालेय साहित्याची खरेदी करपाक पालक आनी विद्यार्थ्यांनी बाजारांत व्हड गर्दी केल्ली. हेर साहित्या प्रमाण अंदूं शिक्षणीक साहित्याच्या दरांतूय मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. गरजेच्या शिक्षणीक साहित्याचे दर वाडिल्ल्यान सर्वसामान्य पालकांनी खर नाराजी उक्तायल्या.

पयल्याच दिसा मुख्यमंत्र्यांची शाळांक भेट
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शाळांच्या पयल्या दिसा सोमारा ताराबाई दळवी हायस्कूल (भामय), तशेंच उसगांव आनी धारबांदोडेंच्या सरकारी शाळांक भेट दिली आनी विद्यार्थी तशेंच शिक्षकां कडेन संवाद सादलो.