दोन दीस घोग्यांनी पावस, पणजेंत अडेज इंच पावस

मिरामार सर्कला कडेन तुंबिल्लें उदक. (नारायण पिसुर्लेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण बुधवारा उपरांत बिरेस्तारा लेगीत घोग्यानी पावस पडून लोकजीण विस्कळीत जाली. पणजेंतल्या रस्त्यांचेर उदक भरपा सयत दुकानांनी उदक घुसलें. पणजेत सकाळीं 8.30 ते सांजे मेरेन 59 मि.मि. (अडेज इंच) पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक भरपा सयत करंजाळे कामत रिवेरा इमारती कुशीची राखणे वणत कोसळ्ळी. सगल्याक झाडां पडपा सयत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपाक सुरवात जाल्या.
तीन दीस घोग्यांनी पावस पडला, पूण सरासरी पावस 34 टक्के उणो आसा. आतां मेरेन राज्यांत 444.7 मि.मि. पावसाची नोंद जाल्या. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून सोमारा सावन पावसाचें प्रमाण वाडलां. सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जायत आसा. बिरेस्तारा सगल्यांक घोग्यांनी पावस पडलो. हेर वाठारां परस पणजेंत पावसाचें प्रमाण चड आशिल्लें. सकाळीं पावसाक लागून दिवजा सर्कल, पोरणें सचिवालय, कला अकादमी, 18 जून रस्तो , मिरामार सर्कल, नेवगीनगर हांगाच्या रस्त्यांचेर उदक भरलें. 18 जून रस्त्या कुशीच्या दुकानांनी उदक भरलें. मळा वाठारांत घरांनीय उदक घुसलें. उदकाक लागून वाहनांची गती उणी जावन येरादारीची कोंयडी जाताली. म्हापालिकेन मॉन्सून पूर्व कामां केल्ली आसली तरी रस्त्यांचेर पयलीं सारकें पावसाचें उदक साचपाचो प्रकार सुरूच आसा.
हवामान खात्यान शुक्रार आनी शेनवारा ‘आँरेंज अलर्ट’ जाल्यार आयतारा आनी सोमारा ‘येलो अलर्ट’ जारी केला.
करंजाळे राखणे वणत कोसळ्ळी
करंजाळे कामत किनारा इमारती कुशीची राखणे वणत कोसळ्ळी. सेगीत वरभर पावस पडले उपरांत पणजे उदक भरता ही परंपरा सुरूच आसा.
पणजे वगळून हेर वाठारांनी लेगीत पावस पडलो. पणजेचे तुळेंत हेर कडेन पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें. सकाळीं 8.30 ते 5.30 मेरेन मुरगांव 46.5, पोरणें गोंय 28, म्हापशें 14, मडगांव 11 आनी पेडणें 8 मि.मि. पावसाची नोंद जाल्या.

फाटल्या 24 वरांतलो पावस

म्हापशें 65 मि.मि.
पेडणें 50.8 मि.मि.
फोंडें 27 मि.मि.
पणजी 28.6 मि.मि.
पोरणें गोंय 23.2 मि.मि.
सांखळी 7.6 मि.मि.
वाळपय 11.2 मि.मि.
काणकोण 72.8 मि.मि.
दाबोळी 38.8 मि.मि.
मडगांव 25.3 मि.मि.
मुरगांव 31.6 मि.मि.
केपे 57.4 मि.मि.
सांगें 38.3 मि.मि.