दोना पावलाची जेटी पर्यटकां खातीर रोखडेच करतले उक्ती: रोहन खंवटे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: फाटलीं अडेज वर्सा दोना पावलाची जेटी दुरुस्तेक लागून बंद आसा. काल (बुधवारा) पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. जेटीचें काम पुराय जावपाचे वाटेर आसा. ही जेटी पर्यटकां खातीर उक्ती करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.

दोना पावल जेटी ही पर्यटकांचें आकर्शण आसा. हे जेटीक व्हड इतिहास आसा. ताका लागून संवसारभरांतले पर्यटक ही जेटी पळोवपा खातीर येतात. पूण कामा निमतान ही जेटी फाटलीं कांय वर्सां बंद आशिल्ल्यान पर्यटकांक ह्या जेटीचो आस्वाद घेवपाक मेळना. पूण आतां ह्या जेटीचें काम ताकतिकेन जातलें. ही जेटी रोखडीच सुरू करपा खातीर ह्या वाठारांतले आमदार जेनिफर मोंसेरात तशेंच हेर अधिकार्‍यांची बसका घेवन उरिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतले. सद्या ह्या वाठारांत पार्किंगेचो प्रस्न तशेंच हेर कांय कामां पुराय जावपाचे वाटेर आसात. रोखडीच ही जेटी पर्यटकां खातीर उक्ती करतले अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें.

गोंयांत जे पर्यटक येतात तांकां गोंयच्या सगल्या पर्यटन थळांचो आस्वास मेळचो हे खातीर पर्यटन खातें यत्न करता. दोना पावलच्या कामाचो अजून नियाळ घेवंक नाशिल्लो. आतां नियाळ घेतिल्ल्यान हांगा कांय समस्या आसात हें समजून घेतलां. रोखडेच ह्या विशयाचेर थळाव्या आमदारा कडेन चर्चा करतले. आनी ही जेटी उक्ती करतले अशेंय मंत्री खंवटे हांणी सांगलें.