दोग गोंयकार आशियाई खातीर पात्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कात्या कुएल्हो आनी डेन कुएल्हो आशियाई सर्ती खातीर पात्र. हीं दोगांय व्हिंड सर्फिंग करतात. वैयक्तिक खेळांत फाटोफाट दोनदां हे सर्ती खातीर पात्र थारपी डेन हो पयलो गोंयकार.