देशातले तुळेंत गोंयांत थानांच्या कांक्राचें प्रमाण चड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सर्वायकल कॅन्सराचेर कायमस्वरूपी उपाय काडपाचेर आनी तो जावचो न्हय म्हणून गोंयांतल्यो लोकांक मुफत लस उपलब्ध करपाचेर विचार चालू आसा. देशांतल्या हेर राज्यांचे तुळेंत गोंयांत थानांच्या कांक्राचें प्रमाण चड आसा. ताचीं कारणां सोदून ताचेर उपाय काडपा खातीर सरकार फावो तीं पावलां उखलता अशें मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
भाजप मेडिकल सेलाचे वतीन युवराज सिंग फावंडेशन आनी सांखळी भाजपाच्या पालवान कुडण्यां घडोवन हाडिल्ल्या मुफत भलायकी तपासणी शिबिराच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले.
भाजप हो सेवा कार्या कडेन निगडीत पक्ष आसा. फकत वेंचणुके पुरतो मर्यादीत न्हय जाल्यार सेगीत लोकसेवेचें व्रत घेवन कार्यरत आसपी पक्ष आसा. ताका लागून भाजप मेडिकल सेलाचे वतीन कर्करोग निदान शिबिरां गांवागांवांनी आयोजीत करून मुफत सेवा दितना समाजीक बांदिलकी जपतात अशें मुख्यमंत्री डाॅ. सावंत हांणी सांगलें.
वेळार निदान करून लोकांची जीण सुदारप ही संकल्पना घेवन ह्या भलायकी शिबिराचें आयोजन केलां अशें तांणी सांगलें. दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजण कार्डाच्या माध्यमांतल्यान 100 टक्के लोकांक भलायकी सुरक्षा कवच दिवपी गोंय अग्रणी राज्य आसा. फुकट मेळटा ताका किंमत आसना. पूण हें कार्ड हजारांनी लोकांचें मोटो आधार जालां. देखून हें कार्ड तुमी जशें भांगर आरमारींत सांबाळून दवरतात तशें सुरक्षीत दवरात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
भलायकी शिक्षण सहकार संस्कृती आदी सगल्याच मळार भाजप नियमीत कार्यरत आसा. लोकां कडेन आपुलकायेचें नातें जोडून तांच्या सूखदुख्खांत वांटेकार जावन दरेका घरांत समृद्धी पावोवप हो आमचो ध्यास आसा. हीं भलायकी शिबिरां गोंयांतल्या सगल्या वाठारांनी घेतले. ताचो दादल्यांनी आनी बायलांनी लाव घेवचो अशें आवाहन डाॅ. सावंत हांणी केलें.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी भाजप भलायकी सेलाचे वतीन भलायकी सेवे खातीर फावो ती सगली जतनाय आनी जागृती करप चालू आसा म्हणपाचें सांगलें. गोंयांतल्या दरेका भुरग्याची आनी मनशाची आमकां काळजी आसा. ताका लागून अश्या शिबिरांचो लाव सगल्यांनी घेवचो अशें आवाहनूय तानावडे हांणी केलें.
डाॅ. शेखर साळकार हांणी ब्रेस्ट कॅन्सर तशेंच हेर कॅन्सरां विशीं आनी विंगडविंगड दुयेंसां विशीं जागृती केली. ह्या वेळार सरपंच महेंद्र एकावडे, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, दोतोर हाजीर आसले.