देशांतलो खंयचोय मनीस जमीन खरेदी-विक्री करूंक शकता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मायकल लोबो: आरजी जमीन खरेदी विशीं लोकांची करता दिशाभूल

म्हापशें: आमच्या देशांत जमीन विक्री वेव्हारा विशीं कायदेशीर निर्बंध नात. देशांतलो खंयचोय मनीस जमीन खरेदी-विक्री करूंक शकता. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हे विशीं गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करून लोकांक पिश्यांत काडपाचो यत्न करता असो आरोप आमदार मायकल लोबोन केलो.

मंगळारा आल्मेदावाडो, लिंगभाट-पर्रा हांगा नाल्याच्या बांदकामाचो शुभारंभ केले उपरांत लोबो पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार सरपंच चंदानंद हरमलकार, पंचायत वांगडी आनी सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

गोंयच्यो जमनी ह्यो गोंयकारांनी खरेदी वा लागवड करच्यो हें मत कांय जाणांचें आसूंक शकता. पूण कायद्या मुखार ह्या मताक म्हत्व ना. ताका लागून आरजीन लोकांक पिशांत काडप बंद करचें. जमीन खरेदी विक्रीचेर निर्बंध घालपाचो कायदो येवंकूच शकना. जाल्यार दोंगराळ वा ऑचर्ड जमनी सांबाळपा विशीं आनीक घटमूट कायदो हाडूं येता. पूण आमच्या लोकशाय प्रधान देशांत जमनींचे खरेदी-विक्रीचेर निर्बंध हाडप शक्य ना अशें लोबोन म्हणलें.

देशांत खंयच्याच राज्याक विशेश दर्जो प्राप्त ना. ताका लागून विशेश दर्जो दिवन गोंयाक भारता पसून वेगळे करूंक येवचे ना, अशें सांगून आरजीच्या मालमत्तेच्या वेव्हारांचेर बंदी घालपी कायदे गोंयांत अस्तित्वांत आशिल्ल्याचो दावो लोबो खोडून काडलो आनी अशा वेव्हारांक प्रतिबंध करपी कायदो सादर करपाचें आव्हान लोबोन आरजीक दिलें.

गांवांक धरून आराखडो तयार जावप गरजेचें आसा. हातूंत खंयच्यो जमनी विकसीत करूं येता हें सुनिश्चीत थारतलें. हो आराखडो उपरांत सरकाराचे मान्यताये खातीर धाडप गरजेचें आसा. पुराय राज्या खातीर प्रादेशीक आराखडो तयार करप सामकें त्रासाचें काम आसा. कारण हाका विवीध पांवड्या वयल्यान विरोध जाता. ताचे बदला गांवांक धरून आराखडो फायद्याचें थारतलें असो दावो लोबोन केलो.

मजगतीं, सरकारा कडल्यान सद्या पुलीस अधिकाऱ्यांक दिसाक 40 तालावांची प्रकरणां नोंद करपाचें टार्गेट दितात. दंडात्मक कारवायेन वाहन अपघात थांबचे नात. वा दंड घालून वाहन चालकां मदीं शिस्त येवची ना. ताचे बदला वाहन येरादारी संबंदीचे फलक आनी हर गरजेच्याे गजाली चालीक लावंक जाय आनी कायद्याक खर पाळो दिवंक जाय जाल्यारूच अपघतांचेर नियंत्रण येतलें अशें लोबोन म्हणलें.