देव तारी ताका कोण मारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बनीहाल (जम्मू काश्मीर) हाॅस्पिटलांत ल्हान चली अर्भक जल्मतकच मेलां अशें जाहीर करतकच ताका पुरलें. वरभरा उपरांत थळावे लोक धांवन आयले आनी तांणी आपले मसुंडेंत ताका पुरपाक विरोध केलो. त्या कुटुंबान मागीर पुरिल्ले चलयेक भायर काडलें तेन्ना तें जितें आसा तें दिसलें. डाॅ. राबिया खान हांणी ज्युनियर स्टाफ नर्स सुमिना खान आनी सफाई कामगार हाजिरा बेगन हांकां निलंबीत केल्यांत.
हे चलयेक होलान गांवांत दफन केल्लें. मात थंयच्या लोकांक विरोध केल्ल्यान ताका परत भायर काडलें. तेन्ना ताणें हालचाल करून रडपाक सुरवात केली. मागीर ताच्या कुटुंबान ताका परत बनिहाल हाॅस्पिटलांत हाडलें आनी दोतोर, नर्शींक तापोवन काडलीं. आता चलयेक काश्मिरांतल्या हाॅस्पिटलांत व्हेलां. ताची भलायकी बरी आसा.