देवाचो घोडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ही कसल्या धातुची म्हूर्त न्हय, तर हो व्हायोलीन घोडो. आदल्या तेंपार गोंयांत दरेका घरांत पावसाच्या दिसांनी एक तरी घोडो येतालोच.